Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1983, Numer 2-3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi o problemie osadnictwa i sieci parafialanej w Prusach Krzyżackich w wiekach XIV-XV Marian Biskup s. 199-217
Mowa dziejopisa elbląskiego Izraela Hoppego o pożytku z historii, z roku 1621. Przyczynek do kształtowania się osobowości twórczej historyka Włodzimierz Zientara s. 219-223
Antoni Osuchowski wobec problemu mazurskiego. Przyczynek do badań nad sylwetką działacza Eugeniusz Tryniszewski s. 225-238
Łączność kulturalna Polaków w Niemczech z krajem w latach 1919-1939 Janusz Albin s. 239-265
Obraz Polski i Polaków w działalności "Ziomkostwa Prusy Wschodnie" (Landsmannschaft Ostpreussen) Andrzej Sakson s. 267-277
Kategorie chłopstwa w przedwojennej terminologii warmińskiej Wiktor Steffen s. 279-284
Materiały źródłowe do dziejów ruchu robotniczego w Prusach Wschodnich w latach 1933-1945 zachowane w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Olsztynie Ewa Korc s. 285-293
Grunwald. Problemy wybrane : część I Andrzej Nadolski Sven Ekdahl (aut. dzieła rec.) s. 295-325
"Jan Dantyszek, portret renesansowego humanisty", Zbigniew Nowak, Wrocław 1982 : [recenzja] Danuta Bogdan Zbigniew Nowak (aut. dzieła rec.) s. 327-330
"Kariera rodu Weiherów 1560-1657", Stefan Ciara, Warszawa 1980 : [recenzja] Stanisław Achremczyk Stefan Ciara (aut. dzieła rec.) s. 330-334
"Reprezentacja stanowa Prus Królewskich w latach 1696-1772. Skład społeczny i działalność", Stanisław Achremczyk, Olsztyn 1981 : [recenzja] Irena Janosz-Biskupowa Stanisław Achremczyk (aut. dzieła rec.) s. 334-336
"Polska pieśń patriotyczna na Warmii w latach 1772-1939", Tadeusz Swat, Olsztyn 1982 : [recenzja] Andrzej Staniszewski Tadeusz Swat (aut. dzieła rec.) s. 336-339
"Mazury i Warmia w okresie 1800-1914", Tadeusz Oracki, [w:] "Dzieje folklorystyki polskiej 1864-1918", pod red. Heleny Kapełuś i Juliana Krzyżanowskiego, Warszawa 1982 : [recenzja] Andrzej Staniszewski Helena Kapełuś (aut. dzieła rec.) Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 339-343
"W kręgu spraw ojczystych", Otylia Grot, Olsztyn 1982 : [recenzja] Eugeniusz Tryniszewski Otylia Grot (aut. dzieła rec.) s. 343-345
"Dzieło najżywsze w żywych. Antologia reportażu o ziemiach zachodnich i północnych z lat 1919-1939", wybór i przedmowa Witold Nawrocki, Poznań 1981 ; "Tu jest nasza Ojczyzna. Z pamiętników mieszkańców Ziem Zachodnich i Północnych", wybór, oprac. i wstęp Bronisław Gołębiowski, Poznań 1981 : [recenzja] Grzegorz Strauchold Bronisław Gołębiowski (aut. dzieła rec.) Witold Nawrocki (aut. dzieła rec.) s. 345-348
"Polska broń pancerna w 1939 roku", Rajmund Szubański, Warszawa 1982 : [recenzja] Bronisław Sałuda Rajmund Szubański (aut. dzieła rec.) s. 348-351
Oddział Olsztyński Polskiego Towarzystwa Historycznego w okresie od marca 1980 do października 1982 roku Janusz Jasiński s. 353-362
Wystawa Muzeum Okręgowego w Białymstoku w salach Muzeum Ziemi Mrągowskiej w Mrągowie Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa s. 363-365
W stulecie wydania pracy Wojciecha Kętrzyńskiego "O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich" Jolanta Birula s. 367-369
Konferencja naukowa "Wybrane problemy II wojny światowej" Krystyna Gełdon s. 371-372
Badania obozu naukowego w Wińcu koło Ostródy Wojciech Chrzanowski Mirosław Wasiewicz s. 373-375
Paweł Jasiek (1908-1982) Tadeusz Filipkowski s. 377-382
Odezwa Zjazdowa. Polskie Towarzystwo Historyczne zwołuje XIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich do Poznania w dniach od 6 do 9 września 1984 r. s. 383-384