Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
2011, Tom 4 (274)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zabiegi mieszkańców Giżycka o przywilej lokacyjny miasta i jego treść (1579-1612) Grzegorz Białuński s. 609-616
Przyczynek do historii obchodów jubileuszu czterechsetlecia śmierci Mikołaja Kopernika w Prusach Wschodnich Andrzej Kopiczko s. 617-634
Wojewódzki Komitet Społecznego Funduszu Odbudowy Kraju i Stolicy w Olsztynie (1946-1966) Janusz Gołota s. 635-667
W poszukiwaniu zamku Georgenburg (1259) Robert Klimek s. 669-678
Relacja o konflikcie zwierzchnika mennicy toruńskiej Jana von Lichtenstein z Zygfrydem Schade z 1449 roku : przyczynek do stosunków między mieszczaństwem a urzędnikami krzyżackimi w połowie XV wieku Żaneta Bonczkowska s. 679-696
Plagiaty, przedruki, zapożyczenia : ustalenia bibliograficzno-tekstowe : ze studiów nad piśmiennictwem mazurskim Zbigniew Chojnowski s. 697-702
Działalność Stefana Dąbrowskiego w związku z plebiscytami na Powiślu, Warmii i Mazurach w 1920 roku Józef Malinowski s. 703-714
Działalność Społecznego Komitetu Ratowania Dawnych Cmentarzy na Warmii i Mazurach Jan Chłosta s. 715-734
Spis mieszkańców Bisztynka z 6 grudnia 1660 roku, zubożałych po "potopie" szwedzkim Jerzy Przeracki s. 735-740
Ordynacje warmińskiego wójta krajowego Franciszka Krzysztofa de Bellegarde Podgurskiego dla Jezioran i Ornety z 1746 roku Danuta Bogdan s. 741-757
Walki zakonu krzyżackiego o Żmudź od połowy XIII wieku do 1411 roku, Marek Radoch, Olsztyn 2011 : [recenzja] Robert Klimek Marek Radoch (aut. dzieła rec.) s. 759-765
Warmińska Kapituła Katedralna : dzieje i wybitni przedstawiciele, oprac. A. Kopiczko, J. Jezierski, Z. Żywica, Olsztyn 2010 : [recenzja] Jerzy Kiełbik J. Jezierski (aut. dzieła rec.) A. Kopiczko (aut. dzieła rec.) Z. Żywica (aut. dzieła rec.) s. 765-767
Śladami polskich szkół na południowej Warmii w latach 1929-1939 : w 80-lecie ich utworzenia, Izabela Lewandowska, Jan Chłosta, Olsztyn 2010 : [recenzja] Maria Bieniek Jan Chłosta (aut. dzieła rec.) Izabela Lewandowska (aut. dzieła rec.) s. 768-778
"Ostpreussen ohne legende" : sprawozdanie z międzynarodowego seminarium : Academia Baltica-Akademie im Ostseeraum Lübeck Joanna Szydłowska s. 779-783
Pracownia Naukowa im. ks. prof. dr. hab. Alojzego Szorca Irena Makarczyk s. 784-787
Sprawozdanie z wręczenia Nagrody Prezydenta Olsztyna im. Bohdana Koziełło-Poklewskiego w dziedzinie historii Jerzy Kiełbik s. 787-790