Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1981, Numer 2-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pruskie nazwy zaginione z terenu byłego powiatu ostródzkiego Maria Biolik s. 195-211
"Biskupstwo warmińskie" Karola Emiliana Sieniawskiego jako wyraz zainteresowań Polski Warmią Jan Powierski s. 213-225
Kontakty Warmii z innymi ziemiami polskimi u schyłku XVIII i w pierwszej połowie XIX wieku Janusz Jasiński s. 227-244
Emisariusze polscy w Prusach Wschodnich (1833-1841) Stanisław Szostakowski s. 245-258
Kalendarz dla Mazurów Jana Karola Sembrzyckiego (1884-1890) Krystyna Hałun s. 259-279
Napływ literatury polskiej na Warmię i Mazury w XIX i na początku XX wieku Halina Keferstein s. 281-286
Polska tradycja kulturalna, literacka i ludowa na łamach prasy mazurskiej (1875-1914) Andrzej Staniszewski s. 287-323
Rola sokolich towarzystw gimnastycznych w walce o polskość Warmii, Mazur i Powiśla (1919-1921) Andrzej Gąsiorowski s. 325-362
Odzież warmińska i jej nomenklatura Wiktor Steffen s. 363-379
Koncepcje operacyjne polskiego Sztabu Generalnego wobec Prus Wschodnich w latach 1919-1939 Piotr Stawecki s. 381-398
Księgarstwo województwa olsztyńskiego w latach 1945-1949 Romuald Szumiłło s. 399-421
Miejsce Walentego Barczewskiego w kulturze polskiej Władysław Ogrodziński s. 423-427
Legacja kardynała Stanisława Hozjusza na sobór trydencki Danuta Bogdan Henryk Damian Wojtyska (aut. dzieła rec.) s. 429-436
Niemcy od rewolucji francuskiej po czasy Bismarcka Stanisław Salmonowicz Maria Wawrykowa (aut. dzieła rec.) s. 437-442
Monografia? Leonard Smołka B. Pleśniarski (aut. dzieła rec.) T. Wróblewska (aut. dzieła rec.) s. 443-450
"Rocznik Olsztyński" T. 12/13, 1981 : [recenzja] Stanisław Achremczyk s. 451-456
"Die Akten des Kanonisationsprozesses Dorotheas von Montau von 1394 bis 1521", hrsg. von Richard Stachnik, Anneliese Triller, Hans Westphal, Köln-Wien 1978 : [recenzja] Stefan Kwiatkowski Richard Stachnik (aut. dzieła rec.) Anneliese Triller (aut. dzieła rec.) Hans Westphal (aut. dzieła rec.) s. 456-460
"Preussen. Das Werden eines deutschen Stammesnamens. Domus hospitalis Theutonicorum. Europäische Verbindungslinien der Deutschordensgeschichte. Gesammelte Aufsätze aus den Jahren 1931-1963", Erich Maschke, Bonn-Godesberg 1970 : [recenzja] Edward Martuszewski Erich Maschke (aut. dzieła rec.) s. 460-463
"Myśliwiec", Tomasz Bielawski, oprac. i wstępem poprzedzili Zbigniew Nowak i Wacław Odyniec, Olsztyn 1980 : [recenzja] Bronisław Sałuda Tomasz Bielawski (aut. dzieła rec.) Zbigniew Nowak (aut. dzieła rec.) Wacław Odyniec (aut. dzieła rec.) s. 463-467
"Preussen ohne Legende", Sebastian Haffner, Hamburg 1979 : [recenzja] Włodzimierz Zientara Sebastian Haffner (aut. dzieła rec.) s. 467-469
"Dzieje oświaty polskiej 1795-1945", Ryszard Wroczyński, Warszawa 1980 : [recenzja] Edward Martuszewski Ryszard Wroczyński (aut. dzieła rec.) s. 469-471
"Beiträge und Quellen zum Landwirtschaftlichen Schulwesens in der Prowinz Ostpreussen", Gottfried Richter, Osnabrück 1979 : [recenzja] Zygmunt Lietz Gottfried Richter (aut. dzieła rec.) s. 471-472
"Album lekarzy - pionierów Okręgu Mazurskiego 1945-1946", Andrzej Skrobacki, Olsztyn 1980 : [recenzja] Zenobiusz Bednarski Andrzej Skrobacki (aut. dzieła rec.) s. 473-476
Sprawozdanie z badań nad migracjami do miasta Olsztyna Teresa Klepacka Barbara Michniewska-Szczepkowska s. 477-480
Jubileusz Profesora Władysława Chojnackiego Danuta Bogdan s. 481-482
W sprawie sprawozdania dr Zdzisława Taźbierskiego Stanisław Łaniec s. 483