Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
2013, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Studnie zamkowe na terenie Państwa Krzyżackiego w Prusach Wacław Kulczykowski s. 3-17
"Chomor sancti Adalberti (1249) a możliwości lokalizacji terenowej wybranych kościołów Pomezanii Seweryn Szczepański s. 19-45
Ignacy Rowicki (1888-1963) - działacz społeczny, nauczyciel i poseł : (w 125. rocznicę urodzin i 50. rocznicę śmierci) Robert Syrwid s. 47-67
Die aussiedlung der deutschen bevölkerung aus Bevölkerung aus Polen nach dem Zweiten Weltkrieg. Anmerkungen aus sozialwissenschaftlicher Perspektive mit historischer Distanz Mathias Wagner s. 69-85
Dziedzictwo historyczne i kulturowe Warmii jako zasób rozwoju regionu : neoregionalizm stowarzyszenia "Dom Warmiński" Jacek Poniedziałek s. 87-127
Konflikty krzyżackiego zwierzchnika mennicy toruńskiej Jana von Lichtenstein z mieszczanami Starego i Nowego Miasta Torunia na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XV wieku Żaneta Bonczkowska s. 129-147
Czy potrzebne jest opracowanie nowej kompleksowej instrukcji wydawniczej dla edycji nowożytnych źródeł historycznych : (na marginesie tomu 1 "Studiów Edytorskich")? Danuta Bogdan s. 149-160
"Die Apologien Herzog Albrechts", Almut Bues, Wiesbaden 2009 : [recenzja] Janusz Małłek Almut Bues (aut. dzieła rec.) s. 161-163
"Literatura powrotów – powrót literatury. Prusy Wschodnie w prozie niemieckiej po 1945 roku", Mirosław Ossowski, Gdańsk 2011 : [recenzja] Jan Chłosta Mirosław Ossowski (aut. dzieła rec.) s. 163-166
"Prusowie i Krzyżacy w mrokach tajemnic", pod red. T. Sowińskiego, Olsztyn 2012 : [recenzja] Rafał Borkowski T. Sowiński (aut. dzieła rec.) s. 166-168
"Ponad hafem wicher wyje... Studia o Wincentym Polu", pod red. N. Kasparka, A. Korytki, Olsztyn 2011 : [recenzja] Władysław Zajewski N. Kasparek (aut. dzieła rec.) A. Korytko (aut. dzieła rec.) s. 169-171