Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1982, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy chrystianizacji w Prusach, Inflantach i na Litwie Karol Górski s. 151-168
Plany i mapy majątkowe Warmii z lat 1580-1600 w Archiwum Diecezji Warmińskiej w Olsztynie Roman Marchwiński s. 169-186
Księgozbiór biblioteki gimnazjum elbląskiego w XVIII wieku Jerzy Sekulski s. 187-199
Marcina Gerssa "Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki" 1860-1895 Krystyna Hałun s. 201-215
Rola i miejsce polskiej prasy w Niemczech w politycznych koncepcjach obozu narodowego na przełomie XIX i XX wieku Teresa Kulak s. 217-235
Z badań nad funkcją i językiem politycznym prasy niemieckiej w Prusach Wschodnich w okresie międzywojennym Antoni Sołoma s. 237-261
Bibliografia opracowań prasy polskiej b. Prus Wschodnich w latach 1918-1939 : materiały opublikowane w latach 1918-1980 Jerzy Minakowski s. 263-265
"Przewodnik po zabytkowych kościołach północnej Warmii", Tadeusz Chrzanowski, Olsztyn 1978 : [recenzja] Stanisław Achremczyk Tadeusz Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 267-269
"Schule der Untertanen. Lehrer und Politik in Preussen 1848-1900. Reihe Historische Perspektiven", Folkert Meyer, hrsg. v. Bernd Martin, Hans-Jürgen Puhle, Wolfgang Schieder, Gottfried Schramm und Heinrich August Winkler, Hamburg 1976 : [recenzja] Edward Martuszewski Bernd Martin (aut. dzieła rec.) Folkert Meyer (aut. dzieła rec.) Hans-Jürgen Puhle (aut. dzieła rec.) Wolfgang Schieder (aut. dzieła rec.) Gottfried Schramm (aut. dzieła rec.) Heinrich August Winkler (aut. dzieła rec.) s. 270-272
"Z księgi pieśni człowieka niemczonego", Wojciech Kętrzyński, wstęp i oprac. Andrzej Wakar ; tytuł oryginału: "Aus dem Liederbuch eines Germanisierten", przekład Andrzej Kamień, Erwin Kruk, Jerzy Ptaszyński, Olsztyn 1980 : [recenzja] Edward Martuszewski Andrzej Kamień (aut. dzieła rec.) Erwin Kruk (aut. dzieła rec.) Wojciech Kętrzyński (aut. dzieła rec.) Jerzy Ptaszyński (aut. dzieła rec.) Andrzej Wakar (aut. dzieła rec.) s. 273-276
"Szkolnictwo podstawowe na ziemiach zachodnich i północnych w latach 1945-1970", Władysław Szlufik, Kielce 1980 : [recenzja] Józef Grzywna Władysław Szlufik (aut. dzieła rec.) s. 276-279
"Trzydzieści lat Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie 1950-1980", pod. red. Stefana Tarczyńskiego, Olsztyn 1980 : [recenzja] Roman Hryciuk Stefan Tarczyński (aut. dzieła rec.) s. 279-282