Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1979, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Książęta polscy i Zakon Krzyżacki a problem bałtyjski w okresie od schyłku 1258 do połowy 1260 roku Jan Powierski s. 367-392
Polsko-pruski plan inkorporacji Inflant do monarchii jagiellońskiej z lat 1552-1555 i jego pierwsze stadium realizacji Jerzy Olewnik s. 393-408
Inwentarz warmińskiego ekonoma biskupiego, Ludwika Stanisławskiego, z 1604 roku Jerzy Przeracki s. 409-425
Znaczenie bursztynu z Prus Książęcych dla rozwoju cechu bursztynników w Słupsku w XVI-XVIII wieku Zygmunt Szultka s. 427-440
Koncepcja zgermanizowania Litwinów pruskich opracowana i przyjęta do realizacji w latach 1802-1803 Edward Martuszewski s. 441-458
Leon Kauczor - nauczyciel szkoły polskiej w Stanclewie Eugeniusz Tryniszewski s. 459-465
Stronnictwo Pracy w województwie olsztyńskim w latach 1946-1950 Roman Sławiński s. 467-478
Organizacja średniego szkolnictwa rolniczego (stancjonarnego) w województwie olsztyńskim w latach 1945-1956 Alicja Kicowska s. 479-488
Tom "Studiów Warmińskich" poświęcony Gietrzwałdowi Janusz Jasiński s. 489-496
"Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie" Józef Judziński s. 497-503
"Janek", Klemens Frenszkowski, Olsztyn 1979 : [recenzja] Janusz Jasiński Klemens Frenszkowski (aut. dzieła rec.) s. 505-506
"Tropem spadkobierców Hakaty. Antypolska działalność Bund Deutscher Osten na Warmii i Mazurach 1933-1939", Paweł Sowa, Warszawa 1979 : [recenzja] Teresa Kulak Paweł Sowa (aut. dzieła rec.) s. 507-508
"Kronika szkoły polskiej w Worytach na Warmii 1930-1939", wstęp i oprac. Tadeusz Filipkowski, Zygmunt Lietz, Olsztyn 1979 : [recenzja] Leonard Smołka Tadeusz Filipkowski (aut. dzieła rec.) Zygmunt Lietz (aut. dzieła rec.) s. 508-512
50-lecie szkolnictwa polskiego na Warmii, Mazurach i Powiślu Stanisław Achremczyk s. 513-519
Trzydziestolecie Wojewódzkiego Archiwum Państowego w Olsztynie Krystyna Cybulska s. 521-524
Sprawozdanie z sesji naukowej "Region w nauczaniu historii" Jerzy Przeracki s. 525-534
Stanisław Charzewski (1901-1979) Stanisława Badowska s. 535-537
Teofil Ruczyński (1896-1979) Andrzej Staniszewski s. 539-545