Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
2009, Tom 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z problematyki walki z zagrożeniem pożarami w miastach warmińskich XVI-XVIII wieku Jerzy Kiełbik s. 313-324
Greckokatolicki kapłan ks. Włodzimierz Boziuk (1913-1969) i jego skomplikowane losy w PRL Igor Hałagida s. 325-350
Konfiskata książek w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego 'Hosianum' w Olsztynie w 1960 roku Andrzej Kopiczko s. 351-374
Interpretacja źródeł w badaniach prozopograficznych krzyżackich kapituł katedralnych w Prusach (XIII-XVI w.) : wybrane problemy Radosław Biskup s. 375-391
Uwagi w sprawie pierwszej lokacji miasta w Ełku Grzegorz Białuński s. 393-397
Dwa XVIII-wieczne inwentarze zamku biskupów warmińskich w Braniewie Grzegorz Świderski s. 399-412
Opieka konsularna nad polskimi robotnikami sezonowymi w Prusach Wschodnich w okresie międzywojennym : wybrane problemy Anna Ambrochowicz s. 413-421
Statystyka językowa powiatu mrągowskiego za lata 1824-1840 Grzegorz Jasiński s. 423-431
"Studia z dziejów średniowiecza", nr 1: "Ludzie, władza, posiadłości", pod red. Jana Powierskiego i Błażeja Śliwińskiego, Gdańsk 1994; nr 2: "Polska, Prusy, Ruś"; nr 3: "Władcy, mnisi, rycerze", pod red. Błażeja Śliwińskiego, Gdańsk 1995-1996; nr 4: "Krzyżowcy, kronikarze, dyplomaci"; nr 5: "Szlachta, starostowie, zaciężni", pod red. Błażeja Śliwińskiego, Gdańsk-Koszalin 1997-1998; nr 6: "Książęta, urzędnicy, złoczyńczy"; nr 7: "Mazowsze, Pomorze, Prusy"; nr 8: "Kopijnicy, szyprowie, tenutariusze"; nr 9: "Biskupi, lennicy, żeglarze", pod red. Błażeja Śliwińskiego, Gdańsk 1999-2003; nr 10: "Mieszczanie, wasale, zakonnicy"; nr 11: "Komturzy, rajcy, żupani"; nr 12: "Krzyżacy, szpitalnicy, kondotierzy"; nr 13: "Odkrywcy, princepsi, rozbójnicy"; nr 14: "Kaci, święci, templariusze", pod red. Błażeja Śliwińskiego, Malbork 2004-2008 : [recenzja] Agnieszka Michno Jan Powierski (aut. dzieła rec.) Błażej Śliwiński (aut. dzieła rec.) s. 433-437
"Mittelalterliche Architektur im Preussenland. Untersuchungen zur Frage der Kunstlandschaft und - geographie", Christofer Herrmann, Petersberg 2007 : [recenzja] Jerzy Kiełbik Grzegorz Świderski Christofer Herrmann (aut. dzieła rec.) s. 437-440
"Sekret Kopernika. Jak się zaczęła rewolucja naukowa", Jack Repcheck, tł. Przemysław Bandel, Poznań 2008 : [recenzja] Danuta Bogdan Przemysław Bandel (aut. dzieła rec.) Jack Repcheck (aut. dzieła rec.) s. 440-444
"Warmia w dobie 'potopu' szwedzkiego 1654-1660. Protokoły posiedzeń kapituły warmińskiej, korespondencja i akta", oprac. Alojzy Szorc i Irena Makarczyk, Olsztyn 2008 : [recenzja] Danuta Bogdan Irena Makarczyk (aut. dzieła rec.) Alojzy Szorc (aut. dzieła rec.) s. 445-448
"Das höhere Schulwesen in Preußen im 19. Jahrhundert", Lucas Lohbeck, Marburg 2005 : [recenzja] Tomasz Chrzanowski Lucas Lohbeck (aut. dzieła rec.) s. 448-452
"Protestanckie wydawnictwa prasowe na ziemiach polskich w XIX i pierwszej połowie XX w.", Jarosław Kłaczkow, Toruń 2008 : [recenzja] Monika Krogulska-Krysiak Jarosław Kłaczkow (aut. dzieła rec.) s. 452-454
"Okolice Ostródy 2009", pod red. K. Beliniak, Ostróda 2009 : [recenzja] Seweryn Szczepański K. Beliniak (aut. dzieła rec.) s. 455-458
"Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur", red. Stanisław Achremczyk, Olsztyn 2008 : [recenzja] Izabela Lewandowska Stanisław Achremczyk (aut. dzieła rec.) s. 458-461