Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1996, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Spory graniczne między Mazowszem a Zakonem Krzyżackim w XIV i pierwszej połowie XV wieku Wiesław Sieradzan s. 347-368
U źródeł gromadkarstwa : o grupie 'świętych' na Mazurach Grzegorz Jasiński s. 369-377
Pomiędzy "Gazetą Olsztyńską" a "Nowinami Warmińskimi" (1890-1891) Janusz Jasiński s. 379-387
Budownictwo malborskie drugiej połowy XIX i początku XX wieku Artur Dobry s. 389-408
Prawda i fałsz o zabytkowych organach katedry we Fromborku Wiktor Z. Łyjak s. 409-425
List starosty puckiego Jana Weihera z 14 sierpnia 1604 r. Wojciech Polak s. 427-431
W sprawie lasów i leśnictwa w południowo-wschodnich Mazurach od XIV do początku XVIII wieku Grzegorz Białuński s. 433-447
"Utracona ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie", pod red. Huberta Orłowskiego i Andrzeja Saksona, Poznań 1996 : [recenzja] Małgorzata Ruchniewicz Hubert Orłowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Sakson (aut. dzieła rec.) s. 449-456
"Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym. 1945-1954. Wybór dokumentów", wstęp i oprac. Dariusz Jarosz, Tadeusz Wolsza, Warszawa 1995 : [recenzja] Ryszard Tomkiewicz Dariusz Jarosz (aut. dzieła rec.) Tadeusz Wolsza (aut. dzieła rec.) s. 456-461
"Obraz Niemiec w polskich podręcznikach szkolnych do nauczania historii. 1945-1989", Zbigniew Mazur, Poznań 1995 : [recenzja] Joanna Bałuka Zbigniew Mazur (aut. dzieła rec.) s. 461-463
Z dyskusji nad koncepcją utworzenia uniwersytetu w Olsztynie Bohdan Łukaszewicz s. 465-498