Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1972, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Procesy polsko-krzyżackie przed procesem z lat 1320-1321 Andrzej Wojtkowski s. 3-101
Pogaństwo, chrześcijaństwo i synkretyzm na Litwie w dobie przedreformacyjnej Marceli Kosman s. 103-137
Wpływ myśli Jana Burydana na polskie życie umysłowe w XV wieku : (o studium Mieczysława Markowskiego) Stefan Swieżawski s. 139-148
Łukasz Watzenrode jako fundator dzieł sztuki : (z zagadnień mecenatu artystycznego na Warmii z przełomu XV i XVI stulecia) Kamila Wróblewska s. 149-157
Dwie koncepcje słownika historyczno-geograficznego Maksymilian Grzegorz s. 159-169
"Acta Baltico-Slavica" T. 1-7, 1964-1970 : [recenzja] Jan Powierski s. 171-177
O "Roczniku Elbląskim" Danuta Jamiołkowska s. 178-188
Dziesięć tomów "Rocznika Olsztyńskiego" Tadeusz Swat s. 189-199
Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 1971 r. na stanowisku 1 w Garbinie, pow. braniewski Iwona Kupczyk Maria Mączkowska s. 201-210
Wstępne sprawozdanie z badań zespołu osadniczego kultury łużyckiej we wsi Woryty, pow. olsztyński Barbara Balke Jan Dąbrowski Małgorzata Mogielnicka s. 211-217
Komunikaty z badań w roku 1971 na cmentarzysku w Niedanowie, pow. nidzicki (stanowisko 2) Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa s. 218-220
Badania wykopaliskowe w Tumianach, pow. olsztyński, w 1971 roku Tadeusz Baranowski Krzysztof Dąbrowski Wiesław Zajączkowski s. 221-228
Wstępne wyniki badań nad szczątkami z grobów koni odkrytych na terenie Tumian w pow. olsztyńskim Krzysztof Świeżyński s. 229-236
Sprawozdanie z prac wykopaliskowych na stanowisku 3 we Fromborku w 1971 roku Izabela Sikora-Ulfikowa Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa s. 237-243
Sprawozdanie z weryfikacji stanowisk archeologicznych we wschodniej części Mazur w 1971 r. Łucja Okulicz s. 244-247
Sprawozdanie z archeologicznych badań inwentaryzacyjnych na półwyspie Fuleda, pow. giżycki Ryszard F. Mazurowski s. 248-252
Wystawa "Olsztyn i okolice w pradziejach" Iwona Kupczyk s. 253-254
Tadeusz Stępowski (1908-1971) Swietłana Kruk s. 255-260