Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
2012, Tom 4 (278)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Testament Andrzeja Batorego z 1599 roku Jacek Kowalkowski s. 647-664
Artyści i rzemieślnicy działający w Reszlu w XVI-XVIII wieku : rzeźbiarze, stolarze, malarze, złotnicy, odlewnicy dzwonów i organmistrzowie Jerzy Przeracki s. 665-717
Martin von Linow - kariera duchownego krzyżackiego z przełomu XIV i XV wieku Radosław Krajniak s. 719-733
O początkach wsi Dębowiec i okolicy do roku 1525 Grzegorz Białuński s. 735-746
Przyczynek do dziejów Kościoła katolickiego w Wielbarku w XIX wieku Marek Jodkowski s. 747-760
Działania administracji wyznaniowej województwa olsztyńskiego wobec ks. Jana Jestadta : w świetle materiałów źródłowych Archiwum Państwowego w Olsztynie Michał Tetkowski s. 761-767
O Michale Kajce częściowo autopoprawka Janusz Jasiński s. 769-771
Regulamin Alumnatu Papieskiego w Braniewie z 29 września 1791 roku Irena Makarczyk s. 773-798
Bóg dał nam czas próby : wspomnienia z lat 1918-1935, Maria Donimirska, oprac. Andrzej Lubiński, Sztum 2012 : [recenzja] Jan Chłosta Maria Donimirska (aut. dzieła rec.) Andrzej Lubiński (aut. dzieła rec.) s. 799-802
Rocznice bitwy pod Grunwaldem w Polsce Ludowej, Ryszard Tomkiewicz, Olsztyn 2011 : [recenzja] Dariusz Radziwiłłowicz Ryszard Tomkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 803-807
Od narodzin "Solidarności" do Trzeciej Rzeczypospolitej : przemiany społeczno-polityczne w województwie olsztyńskim (1980-1989), Witold Gieszczyński, Olsztyn 2011 : [recenzja] Ryszard Tomkiewicz Witold Gieszczyński (aut. dzieła rec.) s. 807-812
[Szanowny Panie Redaktorze] Bohdan Łukaszewicz s. 812-816
Profesor Jerzy Okulicz-Kozaryn (1931-2012) Bartosz Kontny s. 817-820