Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1982, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Warmia i Mazury w polskiej myśli politycznej w XIX i XX wieku Wojciech Wrzesiński s. 3-15
Straty obozu lewicy rewolucyjnej w województwie olsztyńskim w latach 1945-1950 : materiały biograficzne Bohdan Łukaszewicz s. 17-49
Typy semantyczne współczesnych nazw ulic i placów Olsztyna Maria Biolik s. 51-61
Nowa antologia Tadeusza Orackiego Andrzej Staniszewski Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 63-69
Odpowiedź na recenzję Andrzeja Staniszewskiego Tadeusz Oracki Andrzej Staniszewski (aut. dzieła rec.) s. 71-73
"Bibliografia Warmii i Mazur za rok 1975", oprac. Tamara Wajsbrot, Bożena Wasilewska, Olsztyn 1979 : [recenzja] Jerzy Minakowski Tamara Wajsbrot (aut. dzieła rec.) Bożena Wasilewska (aut. dzieła rec.) s. 75-77
"Zagadki autorskie literatury polskiego baroku", Władysław Magnuszewski, Zielona Góra 1977 : [recenzja] Krystyna Stasiewicz Władysław Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 77-81
"Die katholische Arbeiterbewegung in den Bistümern Ermland, Kulm und Danzig", Werner Thimm, "Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermland" Bd. 40, 1980 : [recenzja] Zygmunt Lietz Werner Thimm (aut. dzieła rec.) s. 81-82
"Hindenburg. Porträt eines Militaristen", Wolfgang Ruge, Berlin 1980 : [recenzja] Edward Martuszewski Wolfgang Ruge (aut. dzieła rec.) s. 82-85
"Straty wśród pisarzy polskich (literatów, publicystów dziennikarzy i redaktorów) w czasie II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej 1939-1945", Maria Rutowska, Warszawa 1980 : [recenzja] Bohdan Łukaszewicz Maria Rutowska (aut. dzieła rec.) s. 85-86
"Stosunki polsko-niemieckie. Integracja i rozwój ziem zachodnich i północnych", praca zbiorowa pod red. B. Jałowieckiego i J. Przewłockiego, Katowice 1980 : [recenzja] Leonard Smołka B. Jałowiecki (aut. dzieła rec.) J. Przewłocki (aut. dzieła rec.) s. 86-92
Notki bibliograficzne Stanisław Achremczyk Tadeusz Baryła Danuta Bogdan Zbigniew Fras Barbara Michniewska-Szczepkowska Jerzy Przeracki Bohdan Łukaszewicz s. 93-112
Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w latach 1961-1981 Jerzy Sikorski s. 113-140
Dzieje prasy w Prusach Wschodnich Danuta Bogdan s. 141-145