Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
2012, Tom 2 (276)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dominikanie w Nordenborku i Gierdawach w XV - początkach XVI wieku Rafał Kubicki s. 227-242
Pieczęcie i herb miasta Sępopola Alicja Dobrosielska s. 243-267
Niemieckie organizacje cywilno-wojskowe w Prusach Wschodnich w latach dwudziestych XX wieku : w świetle dokumentów gdańskiej ekspozytury polskiego wywiadu wojskowego Artur Jendrzejewski s. 269-287
Akcja represyjna wobec ludności niemieckiej w województwie olsztyńskim przed wyborami do Sejmu w 1952 roku Grzegorz Jasiński s. 289-331
O tożsamości mieszkańców ziem porzuconych w prozie po 1989 roku Joanna Chłosta-Zielonka s. 333-348
Prepozyci toruńskiego kościoła i szpitala św. Jerzego w średniowieczu Marcin Sumowski s. 349-361
Diabeł we wczesnonowożytnym folklorze warmińsko-mazurskim na tle staropolskiej demonologii ludowej Justyna Bąk s. 363-374
"Ambasadorka Watykanu" : czyli Cecylii Vetulani potyczki z władzą ludową : nieznany list do Komisji Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z 1955 roku Robert Syrwid s. 375-399
Zjawiska demoniczne w późnośredniowiecznych Prusach w świetle kroniki Szymona Grunaua, Julia Możdżeń, Toruń 2010 : [recenzja] Joanna Wyżlic Julia Możdżeń (aut. dzieła rec.) s. 401-405
Von Ostpreußen in die Welt : die Geschichte der ermländischen Katharinenschwestern (1772-1914), Relinde Meiwes, Paderborn 2011 : [recenzja] Wojciech Zawadzki Relinde Meiwes (aut. dzieła rec.) s. 405-411
Ziemie Zachodnie i Północne Polski w propagandzie lat 1945-1948, Radosław Domke, Zielona Góra 2010 : [recenzja] Anna Bujko Radosław Domke (aut. dzieła rec.) s. 411-416
Krajniacy złotowscy w Polsce Ludowej w latach 1945-1975, Zenon Romanow, Słupsk 2010 : [recenzja] Jan Chłosta Zenon Romanow (aut. dzieła rec.) s. 416-420
Marian Biskup (1922-2012) Grzegorz Białuński s. 421-426
Odszedł warmiński profesor Ulrich Fox (1937-2012) Janusz Jasiński s. 427-434