Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1994, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mikołaj Kopernik na zjeździe stanów Prus Królewskich w Grudziądzu w marcu 1522 roku (do początków działalności dla reformy monetarnej) Marian Biskup s. 383-394
Stefan Sadorski (1581-1640) : fundator Świętej Lipki : część pierwsza Alojzy Szorc s. 395-414
Taryfa łanów Warmii z 1718 roku Jacek Wijaczka s. 415-429
Święty Józef w postyllografii ewangelickiej XIX wieku na Mazurach Władysław Nowak s. 431-435
Szaty zakonne staroobrzędowców w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska s. 437-448
Wokół "Idei polskości" Ferdynanda Gregoroviusa Andrzej F. Grabski Ferdynand Gregorovius (aut. dzieła rec.) Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Franciszek Jeziołowicz (aut. dzieła rec.) s. 449-466
"Ustrój i organizacja diecezji warmińskiej w latach 1525-1772", Andrzej Kopiczko, Olsztyn 1993 : [recenzja] Danuta Bogdan Andrzej Kopiczko (aut. dzieła rec.) s. 467-470
"Erbhuldigungsakten des Herzogtums und Königsreichs Preussen", 3. Teil 1678 bis 1737, Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Etatsministerium Titel 87d Nr. 39 bis 55, hrsg. Hans Heinz Diehlmann, Hamburg 1992 : [recenzja] Grzegorz Białuński Hans Heinz Diehlmann (aut. dzieła rec.) s. 470-471
"Miasta warmińskie w latach 1655-1663", Józef Włodarski, Olsztyn 1993 : [recenzja] Andrzej Kopiczko Józef Włodarski (aut. dzieła rec.) s. 471-472
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w roku 1993 Sylwia Czacharowska s. 473-475
Tablica pamiątkowa Immanuela Kanta w Jarnołtowie Janusz Jasiński s. 476-477
Prof. dr hab. Wacław Minakowski Władysław Szczepański s. 479-480
Profesor Stanisław Szostakowski (1929-1994) Norbert Kasparek s. 481-482
W sprawie Biblioteki TCL w Postolinie Andrzej Lubiński s. 483-484
Redakcja "Komunikatów Mazursko-Warmińskich" w Olsztynie Janusz Jasiński Józef Judziński Tadeusz Oracki s. 485