Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1994, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kontakty dyplomatyczne Prus Książęcych z Francją w latach 1525-1568 Jacek Wijaczka s. 3-12
Szlachta i dobra szlacheckie w starostwie ryńskim w Prusach Książęcych (do XVIII w.) Grzegorz Białuński s. 13-22
Udział sióstr św. Katarzyny w edukacji dzieci i młodzieży żeńskiej na Warmii w latach 1571-1877 Barbara Gerarda Śliwińska s. 23-33
Dziewiętnastowieczne prace restauracyjne w zespole zamkowo-katedralnym w Kwidzynie Artur Dobry s. 35-42
Literatura peryferii czy pogranicza? Prusy Wschodnie w powojennej literaturze niemieckiej Hubert Orłowski s. 43-52
Rewizja gruntów w komornictwie olsztyńskim z roku 1717 Zenon Guldon Jacek Wijaczka s. 53-68
Władysław Chojnacki - badacz dziejów Mazur Wiesław Bieńkowski s. 69-77
W związku z artykułem Stanisława Życińskiego o skarbcu katedry fromborskiej Tadeusz Oracki Stanisław Życiński (aut. dzieła rec.) s. 79-80
"Studia Warmińskie 1985-1986" T. 22-23, 1992 : [recenzja] Iwona Maciejewska s. 81-84
"Altpreussische Geschlechterkunde. Neue Folge", Bd. 22, 1992 : [recenzja] Grzegorz Białuński s. 84
"Dzieła wszystkie", T. 4: "Rękopisy pism pomniejszych Mikołaja Kopernika. Facsimile źródeł", Mikołaj Kopernik, red. tomu Paweł Czartoryski, Warszawa-Kraków 1992 : [recenzja] Paweł Sobotko Paweł Czartoryski (aut. dzieła rec.) Mikołaj Kopernik (aut. dzieła rec.) s. 85-88
"Katalag poloników Kammerbibliothek i Nova Bibliotheca księcia Albrechta Pruskiego zachowanych w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu", Janusz Tondel, Toruń 1991 ; "Biblioteka Zamkowa (1529-1568) księcia Albrechta Pruskiego w Królewcu", Janusz Tondel, Toruń 1992 : [recenzja] Irena Jarosz-Rapacka Janusz Tondel (aut. dzieła rec.) s. 88-90
"Z dworu Stanisława Hozjusza. Listy Stanisława Reszki do Marcina Kromera 1568-1582", wstęp, przekład i komentarze Jadwiga Ambrozja Kalinowska, Olsztyn 1992 : [recenzja] Krystyna Stasiewicz Jadwiga Ambrozja Kalinowska (aut. dzieła rec.) s. 90-94
"Olsztyńskie biografie literackie 1945-1988", pod red. Jana Chłosty, Olsztyn 1991 : [recenzja] Krzysztof Dariusz Szatrawski Jan Chłosta (aut. dzieła rec.) s. 94-95
Barok na Warmii Zbigniew Chojnowski s. 97-99
Profesor doktor habilitowany Andrzej Nadolski : archeolog i bronioznawca Andrzej Nowakowski s. 101-103