Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1970, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wojciech Kętrzyński jako dyplomatyk Kazimierz Jasiński s. 335-345
Wojciech Kętrzyński jako historyk Prus Jan Powierski s. 347-380
Plebiscyt na Warmii i Mazurach a polska literatura pamiętnikarska Władysław Ogrodziński s. 381-390
Zagadnienie Prus Wschodnich w polskiej myśli politycznej w latach 1920-1939 Wojciech Wrzesiński s. 391-426
Znaczenie plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu dla formowania nacjonalistycznego frontu antypolskiego w Niemczech Karol Fiedor s. 427-447
Szczątki lasu sprzed 11 500 lat na Pojezierzu Mazurskim i konieczność ich ochrony Jadwiga Stasiak s. 449-453
O dwu edycjach "Anthelogikonu" Tidemana Giesego : z historii warmińskich polemik reformacyjnych w czasach Mikołaja Kopernika Andrzej Kempfi s. 455-464
Wśród publikacji o etymologii nazwiska Mikołaja Kopernika Zygmunt Brocki s. 465-470
W odpowiedzi Tadeuszowi Grygierowi Kazimierz Wajda s. 471-474
"Preussisches Urkundenbuch" Bd. V, Lief. 1 (1352-1356), hrsg. im Auftrage der Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung von Dr Klaus Conrad unter Mitarbeit von Archivdirektor Dr Hans Koeppen, Marburg 1969 : [recenzja] Józef Judziński Klaus Conrad (aut. dzieła rec.) Hans Koeppen (aut. dzieła rec.) s. 475-478
"Michael Küchmeister Hochmeister des Deutschen Ordens 1414-1422", Wilhelm Nöbel, Godesberg 1969 : [recenzja] Maksymilian Grzegorz Wilhelm Nöbel (aut. dzieła rec.) s. 478-480
"Pamięć notuje i utrwala. Wspomnienia", Fryderyk Leyk, oprac. Tadeusz Kisielewski, wstępem opatrzył Władysław Chojnacki, Warszawa 1969 : [recenzja] Zygmunt Lietz Władysław Chojnacki (aut. dzieła rec.) Tadeusz Kisielewski (aut. dzieła rec.) Fryderyk Mirosław Leyk (aut. dzieła rec.) s. 481-482
"Wyroki", Jan Boenigk, Warszawa 1970 : [recenzja] Zygmunt Lietz Jan Boenigk (aut. dzieła rec.) s. 482-484
"Odra, Nysa Łużycka, Bałtyk w polskiej myśli politycznej okresu II wojny światowej", Marian Orzechowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Tadeusz Swat Marian Orzechowski (aut. dzieła rec.) s. 484-485