Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
2003, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wraki tolkmickie w świetle ostatnich badań Marek Krąpiec Waldemar Ossowski s. 415-430
Migracje ludności niemieckiej, polskiej i litewskiej na ziemie pruskie w XIII-XVIII wieku Janusz Małłek s. 431-441
Henryk Thomme i jego plany miasta Malborka Wiesław Sieradzan s. 443-449
Pobyt Johanna Gottfrieda Herdera na uniwersytecie w Królewcu w latach 1762-1764 Danuta Bogdan s. 451-465
'Religia człowieczeństwa' w pismach Johanna Gottfrieda Herdera Honorata Jakuszko s. 467-476
Badania herderowskie w Polsce po roku 1945 Marek Jaroszewski s. 477-488
Tradycja herderowska na Warmii i Mazurach Magdalena Bartoś s. 489-499
Życie liturgiczne staroobrzędowców czyli Staroprawosławnej Pomorskiej Cerkwi w Wojnowie na Mazurach Władysław Nowak s. 501-514
Olsztyn w latach 1918-1939 : życie miasta i jego mieszkańców w świetle doniesień "Gazety Olsztyńskiej" Jerzy Kiełbik s. 515-531
Od prawdy faktu do literackiego zmyślenia : o publicystycznych kontekstach w "Trudzie ziemi nowej" Eugeniusza Paukszty Joanna Szydłowska s. 533-550
Rękopisy kronik krzyżackich z XVI-XIX wieku przechowywane w Centralnym Archiwum Zakonu Niemieckiego w Wiedniu Sławomir Zonenberg s. 551-561
Jeszcze w sprawie nieprawdziwych dziejów Małgi Wiesław Sieradzan s. 563-564
"Słownik Warmii (historyczno-geograficzny)", Jan Chłosta, Olsztyn 2002 : [recenzja] Janusz Jasiński Jan Chłosta (aut. dzieła rec.) s. 565-567
"Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii", T. 1: A-E, pod red. Kazimierza Dopierały, Toruń 2003 : [recenzja] Tadeusz Oracki Kazimierz Dopierała (aut. dzieła rec.) s. 567-570
"Kronika parafii ewangelickiej w Rynie w Prusach Wschodnich", Albert Sapatka, tł. Małgorzata Szymańska-Jasińska, oprac. oraz wstęp Grzegorz Białuński i Grzegorz Jasiński, Warszawa-Dąbrówno 2003 : [recenzja] Alfred Czesla Grzegorz Białuński (aut. dzieła rec.) Grzegorz Jasiński (aut. dzieła rec.) Albert Sapatka (aut. dzieła rec.) Małgorzata Szymańska-Jasińska (aut. dzieła rec.) s. 570-572
"Ignacy Krasicki na Warmii 1766-1772. Przekazy źródłowe", cz. I: 1766-1768, cz. II: 1769-1772, zebrał i oprac. Alojzy Szorc, Olsztyn 2002 : [recenzja] Krystyna Stasiewicz Alojzy Szorc (aut. dzieła rec.) s. 573-577
"Olsztyn na starych pocztówkach = Olsztyn auf alten Postkarten", Celina Grabowska, Olsztyn 2003 : [recenzja] Danuta Kasparek Celina Grabowska (aut. dzieła rec.) s. 577-579
"Olsztyn, jakiego nie znacie. Obraz miasta na dawnej pocztówce", Rafał Bętkowski, Olsztyn 2003 : [recenzja] Danuta Kasparek Rafał Bętkowski (aut. dzieła rec.) s. 579-581
"Blaski i cienie sztokholmskich laurów. Wokół literackich Nagród Nobla 1901-2000", Tadeusz Oracki, Gdańsk 2003 : [recenzja] Irena Pereszczako Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 582-583
"Był taki świat... Mój wiek XX", Halina Donimirska-Szyrmerowa, Warszawa 2003 : [recenzja] Joanna Chłosta-Zielonka Halina Donimirska-Szyrmerowa (aut. dzieła rec.) s. 583-586
"Myśl zachodnia i jej realizacja w Polsce Ludowej w latach 1945-1957", Grzegorz Strauchold, Toruń 2003 : [recenzja] Czesław Osękowski Grzegorz Strauchold (aut. dzieła rec.) s. 587-590
"Warszawa-Berlin-Bonn. Stosunki polityczne 1949-1958", Krzysztof Ruchniewicz, Wrocław 2003 : [recenzja] Edmund Wojnowski Krzysztof Ruchniewicz (aut. dzieła rec.) s. 590-595
"Zrozumieć czas. Obecność wielokulturowej tradycji Warmii i Mazur na przykładzie działalności społeczno-kulturalnej i twórczości Hieronima Skurpskiego", Ewa Gładkowska, Olsztyn 2003 : [recenzja] Joanna Szydłowska Ewa Gładkowska (aut. dzieła rec.) s. 595-602
Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Olsztynie za lata 2001-2003 Andrzej Kopiczko s. 603-609
"Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich" : sprawozdanie z sesji Jerzy Kiełbik s. 611-613
"650-lecie Olsztyna - zanim powstało miasto" : sprawozdanie z konferencji Marcin Wakar s. 615-617
Onomastyka regionalna ze szczególnym uwzględnieniem Warmii i Mazur : sprawozdanie z konferencji Alina Naruszewicz-Duchlińska s. 619-621
Jubileusz prof. Janusza Jasińskiego Małgorzata Sztąberska s. 623-625