Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1996, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prusy Wschodnie a bezpieczeństwo europejskie : stanowisko Francji, USA, Wielkiej Brytanii, ZSRS i Polski wobec przyszłości Prus Wschodnich w latach 1939-1945 Wojciech Wrzesiński s. 163-179
Warmia i Mazury w latach 1945-1989 : społeczeństwo - gospodarka - kultura Edmund Wojnowski s. 181-192
Zasiedlanie obwodu kaliningradzkiego w pierwszych latach po II wojnie światowej Olga Stiepanowa Czesław Alenowicz (tłum.) s. 193-200
Obwód kaliningradzki w latach 1945-1991 : społeczeństwo, gospodarka, kultura Walerij Galcow Agnieszka Nogaj (tłum.) s. 201-223
Problemy statusu kaliningradzkiego podmiotu Federacji Rosyjskiej : aspekty narodowe i międzynarodowe Stanisław Kargopołow Agnieszka Nogaj (tłum.) s. 225-232
Socjologiczne problemy tożsamości regionalnej współczesnych mieszkańców byłych Prus Wschodnich : próba porównania Andrzej Sakson s. 233-246
Obwód kaliningradzki i perspektywy współpracy europejskiej Dieter Bingen s. 247-254
Echa XX Zjazdu KPZR na Warmii i Mazurach w 1956 roku Bohdan Łukaszewicz s. 255-281
Ignacego Krasickiego myśli o zakorzenieniu i ruchliwości Teresa Kostkiewiczowa s. 283-295
Czy Ignacy Krasicki lubił Lidzbark Warmiński? Józef Tomasz Pokrzywniak s. 297-304
Potępienie czy gloryfikacja? : Ignacego Krasickiego stosunek do sarmatyzmu Krystyna Stasiewicz s. 305-313
Uwagi na marginesie biuletynu "Obwód Kaliningradzki" Stanisław Ciesielski s. 315-319
"Studia historyczne z XIII-XV wieku. Wydanie jubileuszowe z okazji 75-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej profesora doktora Kazimierza Jasińskiego", pod red. Józefa Śliwińskiego, Olsztyn 1995 : [recenzja] Wiesław Sieradzan Józef Śliwiński (aut. dzieła rec.) s. 321-323
"Nazwy miejscowości byłych powiatów gołdapskiego i oleckiego", Krystyna Szcześniak, Gdańsk 1994 : [recenzja] Grzegorz Białuński Krystyna Szcześniak (aut. dzieła rec.) s. 323-324
"Mazurzy w drugiej połowie XIX wieku. Kształtowanie się świadomości narodowej", Grzegorz Jasiński, Olsztyn 1994 : [recenzja] Tadeusz Stegner Grzegorz Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 324-328
"Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej w województwie olsztyńskim", oprac. Wiktor Knercer, Warszawa 1995 : [recenzja] Małgorzata Strzyżewska Wiktor Knercer (aut. dzieła rec.) s. 328-330
"Pięćdziesiąt lat działalności gospodarczej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (1945-1994)", Władysław Fafiński, Olsztyn 1995 : [recenzja] Bronisław Sałuda Władysław Fafiński (aut. dzieła rec.) s. 330-332
"Kortowo w 45-leciu. Z dziejów Akademii Rolniczo-Technicznej im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie. Daty, fakty, wydarzenia", Jerzy Kozdroń, Antoni Sołoma, Anna Wójcicka, Olsztyn 1995 : [recenzja] Robert Syrwid Jerzy Kozdroń (aut. dzieła rec.) Antoni Sołoma (aut. dzieła rec.) Anna Wójcicka (aut. dzieła rec.) s. 332-333
Jerzego Kruppégo poszukiwania podziemnych skarbów Fromborka Lucjan Czubiel. Lucjan Czubiel s. 335-340