Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1959, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój przestrzenny miasta Ełku Irena Janosz-Biskupowa s. 249-262
Kwestia mazurska na Działdowszczyźnie w latach 1920-1939 Wojciech Wrzesiński s. 263-291
Instrukcja Jerzego Wilhelma dla posłów pruskich udających się na sejm warszawski w 1626 roku Barbara Janiszewska s. 292-303
Dzieje dwóch szkół polskich na Warmii w świetle ich kronik z lat 1929-1939 Stefan Kotarski s. 303-317
Przyczynki do historii Kętrzyna Zofia Licharewa s. 317-320
Stary pałac biskupi we Fromborku Stanisław Charzewski s. 321-323
"Die Behandlung von staatlichen Archiven und Registraturen nach Völkerrecht", Joachim Meyer-Landrut, "Archivalische Zeitschrift" T. 48, 1959 : [recenzja] Tadeusz Grygier Joachim Meyer-Landrut (aut. dzieła rec.) s. 323-333
"„The Sleepwalkers” (A history of man's changing vision of the Universe)", Arthur Koestler, Londyn 1959 : [recenzja] Wanda Korycka Arthur Koestler (aut. dzieła rec.) s. 333-339
"Mazury i Warmia 1800-1870. Wybór źródeł", oprac. Władysław Chojnacki, Wrocław 1959 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Władysław Chojnacki (aut. dzieła rec.) s. 339-341
"Na tropach Smętka", Melchior Wańkowicz, Warszawa 1958 : [recenzja] Tadeusz Oracki Melchior Wańkowicz (aut. dzieła rec.) s. 341-344
"Pamiętnik Mazura", Karol Pentowski, oprac. Janusz Jasiński, Olsztyn 1959 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Karol Pentowski (aut. dzieła rec.) s. 344
Problematyka naukowa Zakładu Gospodarki Jeziorowej IRS w Giżycku Stanisław Bernatowicz s. 345-354
Życie naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie (WSR Kortowo) : (dokończenie) Jerzy Domurat Ludwik Pelczarski s. 354-360
Zjazd Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Janusz Jasiński s. 361-365
Bibliografia Mazur i Warmii w okresie dziesięciolecia (1945-1955) Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 366-383
Mieczysław Orłowicz 1881-1959. s. 384