Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1996, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czynniki oddziałujące na osadnictwo regionu Wielkich Jezior Mazurskich do XVIII wieku Grzegorz Białuński s. 503-523
Początki reform agrarnych na Pomorzu : (od Szczecina po Kłajpedę) Bogdan Wachowiak s. 525-537
Działalność wychowawcza i oświatowa Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny w diecezji warmińskiej w latach 1870-1939 Małgorzata Napiórkowska s. 539-558
Architektura Malborka w okresie międzywojennym Artur Dobry s. 559-569
Dziennik Ottona Kirchnera, ewangelickiego duchownego z Miłomłyna, z 1854 roku Grzegorz Jasiński Małgorzata Szymańska-Jasińska (tłum.) s. 571-598
Publicystyka olsztyńska roku 1956 : (wybór tekstów) Bohdan Łukaszewicz s. 599-658
Tablice inskrypcyjne w wieży kościoła parafialnego św. Jana Chrzciciela w Zielonce Pasłęckiej : przyczynek do dziejów dzwonów na Pomorzu Elżbieta Wróblewska s. 659-661
Konwencja polsko-niemiecka z 24 listopada 1927 roku w sprawie polskich robotników rolnych Włodzimierz Spaleniak s. 663-682
""Teka Toruńska" Marcina Giersza. Analiza materiału nazewniczego", Krystyna Szcześniak, Gdańsk 1994 : [recenzja] Janusz Jasiński Krystyna Szcześniak (aut. dzieła rec.) s. 683-686
"Die Kreisblätter von Neidenburg 1840-1920. Auszüge aus einer namen- und personenkundlichen Quelle zum Alltagsleben im südostpreussischen Grenzgebiet", Genealogische Arbeitsgemeinschaft Neidenburg und Ortelsburg, Seeheim-Malchen bei Darmstadt 1993 : [recenzja] Grzegorz Białuński s. 686-687
"Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotniecza w Prusach Wschodnich 1921-1933", Bohdan Koziełło-Poklewski, Olsztyn 1995 : [recenzja] Antoni Sołoma Bohdan Koziełło-Poklewski (aut. dzieła rec.) s. 687-691
Muzealnictwo na Warmii i Mazurach w latach 1945-1995 : sprawozdanie z sesji Celina Grabowska s. 693-697
"Pruska kraina - Prussia - Prusy - pojęcie, tradycja, perspektywa integracji" : konferencja w Starych Jabłonkach, 20-22 września 1996 r. Rafał Wolski s. 699-702