Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1961, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyzwolenie Warmii i Mazur w 1945 roku Kazimierz Sobczak s. 3-20
Z dziejów drukarstwa polskiego w Królewcu Władysław Chojnacki s. 21-38
Filiponi na ziemi mazurskiej Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 39-68
Publiczne biblioteki powszechne województwa olsztyńskiego w latach 1946-1959 Jan Wróblewski s. 69-113
Z materiałów archiwalnych do dziejów Warmii i Mazur okresu międzywojennego Antoni Łukaszewski s. 113-130
Niektóre problemy "Kulturkampfu" w Prusach Wschodnich Tadeusz Grygier Günter Dettmer (aut. dzieła rec.) s. 130-147
"Grunwald. Dzień Chwały Polskiego Oręża", Leon Koczy, [Glasgow, Edynburg] 1960 : [recenzja] Janusz Jasiński Leon Koczy (aut. dzieła rec.) s. 148-149
"Walka Polski o obsadę biskupstwa warmińskiego na przełomie XV i XVI wieku na tle polityki zjednoczeniowej", Henryk Zins, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" Vol. XII, 1957, 3 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Henryk Zins (aut. dzieła rec.) s. 149-150
"Bibliografia niemieckich bibliografii dotyczących Polski 1900-1958", Władysław Chojnacki, Jan Kowalik, Poznań 1960 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Władysław Chojnacki (aut. dzieła rec.) Jan Kowalik (aut. dzieła rec.) s. 150-151
"Struktura antropologiczna Mazurów", Brunon Miszkiewicz, Wrocław 1956 : [recenzja] ; "Struktura antropologiczna autochtonicznej ludności Warmii", Brunon Miszkiewicz, Wrocław 1960 : [recenzja] Stanisław Flis Brunon Miszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 151-152
Badania archeologiczne Muzeum Mazurskiego w r. 1960 Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa s. 152-154
Zjazd pisarzy - przyjaciół Warmii i Mazur Władysław Ogrodziński s. 155-158
Konferencja naukowa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, poświęcona problematyce rewizjonizmu zachodnioniemieckiego Jerzy Sikorski s. 158-159