Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1976, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zanik pogaństwa w Prusach Marceli Kosman s. 3-29
Hakata w Prusach Wschodnich Adam Galos s. 31-44
Średniowieczny ołtarz z Lwowca Kamila Wróblewska s. 45-50
Nakład "Mazura" szczycieńskiego w latach 1906-1914 Bohdan Łukaszewicz s. 51-59
Z badań nad obozem Hohenbruch : (według relacji świadków) Stanisław Łagodziński s. 61-77
Akt rozpoczynający "Wielką Wojnę". List wypowiedni wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen z 6 sierpnia 1409 roku Zenon Nowak s. 79-85
Sprawa pięćdziesiątej rocznicy zaboru Warmii (1822) Janusz Jasiński s. 87-91
Z najnowszych badań nad rolą środowiska geograficznego w dziejach północno-wschodnich ziem Polski w średniowieczu Jan Powierski Jan Tyszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 93-120
"Die Wirtschaftsgeschichte des Memelgebiets", Gerhard Willoweit, Marburg/Lahn 1969 : [recenzja] Kazimierz Wajda Gerhard Willoweit (aut. dzieła rec.) s. 121-122
"Studien zur Rechts- und Sozialgeschichte des Deutschordenslandes", Guido Kisch, Sigmaringen 1973 : [recenzja] Maksymilian Grzegorz Guido Kisch (aut. dzieła rec.) s. 122-124
"Działalność Samuela Łaskiego na terenie Prus Książęcych", Franciszek Mincer, "Śląski Kwartalnik Historyczny - Sobótka" R. 30, 1975, nr 2 : [recenzja] Janusz Ekes Franciszek Mincer (aut. dzieła rec.) s. 124-127
"Die Eingliederung des Fürstenbistums Ermland in den preussischen Staat 1772", Hans-Jürgen Karp, [w:] "Die erste polnische Teilung 1772", hrsg. von F. B. Kaiser und B. Stasiewski, Köln-Wien 1974 : [recenzja] Janusz Jasiński F. B. Kaiser (aut. dzieła rec.) Hans-Jürgen Karp (aut. dzieła rec.) B. Stasiewski (aut. dzieła rec.) s. 127-128
"Związek Mazurów w Działdowie (1935-1939)", Andrzej Chojnowski, "Przegląd Historyczny" T. 66, 1975, z. 2 : [recenzja] Małgorzata Szostakowska Andrzej Chojnowski (aut. dzieła rec.) s. 128-130
"Związek Mazurów w Działdowie (1935-1939)", Andrzej Chojnowski, "Przegląd Historyczny" T. 66, 1975, z. 2 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Andrzej Chojnowski (aut. dzieła rec.) s. 130-133
Archiwalia warmińskie w Staatliches Archivlager w Getyndze : z poszukiwań materiałów źródłowych do "Słownika geograficzno-historycznego Warmii średniowiecznej" Teresa Borawska s. 135-141