Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1967, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tezy i argumenty polskie w sporach terytorialnych z Krzyżakami : część druga : (1454-1525) Andrzej Wojtkowski s. 3-84
Wojciech Kętrzyński w powstaniu styczniowym Janusz Jasiński s. 85-120
Toponimiczne nazwy 'Prusy' w północnej Polsce i na Rusi Nowogrodzkiej Jerzy Antoniewicz s. 121-129
Portret trojga dzieci - Pietera Nasona w Muzeum Mazurskim w Olsztynie Elżbieta Celińska s. 131-136
Księgozbiór polskiej biblioteki ludowej w Bartągu Jan Wróblewski s. 137-156
Materiały do dziejów walki hitlerowców z ruchem polskim na Mazurach i Warmii w latach 1933-1939 Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 157-188
"Zbigniew Morsztyn, arianin i poeta", Janusz Pelc, "Studia Staropolskie" T. 16, 1966 : [recenzja] Edward Martuszewski Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 189-190
"Przebudzenie narodowe Warmii 1886-1893", Andrzej Wakar, Olsztyn 1965 : [recenzja] Bohdan Koziełło-Poklewski Andrzej Wakar (aut. dzieła rec.) s. 190-194
"Burzom dziejów nie dali się zgnieść", Władysław Gębik, Gdynia 1967 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Władysław Gębik (aut. dzieła rec.) s. 194-196
"Obóz koncentracyjny Stutthof", Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Gdynia 1966 : [recenzja] Zygmunt Lietz Krzysztof Dunin-Wąsowicz (aut. dzieła rec.) s. 196-198
"Wyzwolenie północnego Mazowsza, Warmii, Mazur, ziemi chełmińsko-dobrzyńskiej i Powiśla", Bolesław Dolata, Warszawa 1966 : [recenzja] Mieczysław Wieczorek Bolesław Dolata (aut. dzieła rec.) s. 198-200
Mikołaj Kopernik na Warmii : chronologia życia i działalności [cz. 4] Jerzy Sikorski s. 201-238
Prace konserwatorskie w województwie olsztyńskim w latach 1961-1965 Lucjan Czubiel s. 239-268
Sympozjum naukowe poświęcone 90-leciu urodzin Feliksa Nowowiejskiego Józef Judziński s. 269-274
Odznaczenia państowe dla historyków. s. 274
Sumariusz akt naczelnej władzy Prus Książęcych "Etats-Ministerium" [cz. 9] Tadeusz Grygier s. 275-280