Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1977, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem polsko-pruskiej granicy na Osie a osadnictwo ziemi płowęskiej Jan Powierski s. 143-172
Problematyka dziejowa Warmii Karol Górski s. 173-176
Dantiscana Jerzy Starnawski s. 177-196
Z działalności Związku Obrony Kresów Zachodnich - Polskiego Związku Zachodniego na pograniczu Prus Wschodnich w latach 1921-1939 Marian Mroczko s. 197-214
O sposobach ujmowania dziejów Niemiec nowożytnych : uwagi w związku z książką Marii Wawrykowej Stanisław Salmonowicz Maria Wawrykowa (aut. dzieła rec.) s. 215-225
"Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" Bd. 38, 1976 : [recenzja] Janusz Jasiński s. 227-229
"Die 'Banderia Prutenorum' des Jan Długosz - eine Quelle zur Schlacht bei Tannenberg 1410. Untersuchungen zu Aufbau, Entstehung und Quellenwert der Handschrift. Mit einem Anhang: Farbige Abbildungen und Erläuterungen des Textes", Sven Ekdahl, Göttingen 1976 : [recenzja] Zenon Nowak Sven Ekdahl (aut. dzieła rec.) s. 229-232
"Prusy Książęce a Prusy Królewskie w latach 1525-1548. Studium z dziejów polskiej polityki Albrechta Hohenzollerna", Janusz Małłek, Warszawa 1976 : [recenzja] Wacław Urban Janusz Małłek (aut. dzieła rec.) s. 233-235
"Die Politik der Landstände im Herzogtum Preussen 1562-1568", Everhard Karl Bernhard Kleinertz, Bonn 1972 : [recenzja] Janusz Małłek Everhard Karl Bernhard Kleinertz (aut. dzieła rec.) s. 235-239
"Kultura ludowa Mazurów i Warmiaków", Wrocław 1976 : [recenzja] Edward Martuszewski s. 239-245
"Kłajpeda w polityce europejskiej 1918-1939", Sergiusz Mikulicz, Warszawa 1976 : [recenzja] Teresa Kulak Sergiusz Mikulicz (aut. dzieła rec.) s. 245-249
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne w Olsztynie w latach 1955-1976 Władysław Szczepański s. 251-258
Sprawozdanie z sesji naukowej "Stan i potrzeby badawcze w zakresie dziejów Warmii i Mazur" Jerzy Przeracki s. 259-262
Sesja naukowa poświęcona Feliksowi Nowowiejskiemu w stulecie jego urodzin Jan Boehm s. 263-267
Antoni Szajek (1900-1976) Jan Chłosta s. 269-275
Na marginesie artykułu Ryszarda Juszkiewicza Jan Mazur s. 277-280
Uzupełnienie do artykułu Ryszarda Juszkiewicza Antoni Zgoda s. 281-284
Regulamin II konkursu na pracę naukową z historii regionalnej ogłoszonego przez Polskie Towarzystwo Historyczne. s. 285-286