Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
2003, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wywiad i kontrwywiad krzyżacki na Litwie i na Mazowszu w okresie Wielkiej Wojny (1409-1411) Sławomir Jóźwiak s. 251-276
Charakterystyka stanów i nacji w Kronice Pruskiej dominikanina Szymona Grunaua Sławomir Zonenberg s. 277-296
Nieistniejący ołtarz Świętej Trójcy z kościoła św. Jana Chrzciciela w Ornecie : z badań nad twórczością rzeźbiarza Krzysztofa Perwangera w diecezji warmińskiej Arkadiusz Wagner s. 297-310
Radni Olsztyńskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej z lat 1945-1950 : materiały biograficzne Krystyna Gełdon s. 311-353
Wymiana pieniędzy w październiku 1950 r. Ryszard Tomkiewicz s. 355-362
Obwód kaliningradzki w polskich zasobach internetowych Marcin Chełminiak Wojciech Modzelewski s. 363-368
Na marginesie kolonizacji 'Wielkiej Puszczy' Elżbieta Kowalczyk Grzegorz Białuński (aut. dzieła rec.) s. 369-374
Odnalezione przeznaczenia Władysława Ogrodzińskiego : w 85. rocznicę urodzin Joanna Szydłowska Władysław Ogrodziński (aut. dzieła rec.) Tadeusz Ostojski (aut. dzieła rec.) s. 375-381
"Masovia. Pismo poświęcone dziejom Mazur" T. 1, 1997 ; T. 2, 1999 ; T. 3, 2000 ; T. 4, 2001 ; T. 5, 2002 : [recenzja] Małgorzata Sztąberska s. 383-385
"Vergangenheit und Gegenwert der Ritterorden. Die Rezeption der Idee und die Wirklichkeit", hrsg. v. Z. H. Nowak unter Mitarbeit v. R. Czaja, Toruń 2001 : [recenzja] Jan Gancewski Roman Czaja (aut. dzieła rec.) Zenon Hubert Nowak (aut. dzieła rec.) s. 385-394
"Historia Prus. Narodziny - mocarstwo - obumieranie", pod red. Bogdana Wachowiaka, T. I: "Dzieje Brandenburgii - Prus. Na progu czasów nowożytnych (1500-1701)", Bogdan Wachowiak, przy współudziale Andrzeja Kamieńskiego, Poznań 2001 : [recenzja] Grzegorz Białuński Andrzej Kamieński (aut. dzieła rec.) Bogdan Wachowiak (aut. dzieła rec.) s. 394-397
"Ignacy Krasicki na Warmii 1766-1772. Przekazy źródłowe", cz. I: 1766-1768, cz. II: 1769-1772, zebrał i oprac. Alojzy Szorc, Olsztyn 2002 : [recenzja] Danuta Bogdan Alojzy Szorc (aut. dzieła rec.) s. 397-400
"Ewangelicy w Olsztynie. Z dziejów parafii w latach 1772-2002", Erwin Kruk, Olsztyn 2002 : [recenzja] Alfred Czesla Erwin Kruk (aut. dzieła rec.) s. 400-403
"Polska pieśń religijna na Warmii w latach 1795-1939", Zenona Rondomańska, Olsztyn 2002 : [recenzja] Zbigniew Chojnowski Zenona Rondomańska (aut. dzieła rec.) s. 403-405
"Mieczysław Moczar w Olsztyńskiem. Działalność polityczna i jej skutki w latach 1948-1952", Waldemar Żebrowski, Olsztyn 2002 : [recenza] Marcin Ślaski Waldemar Żebrowski (aut. dzieła rec.) s. 406-408