Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1974, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bitwa graniczna w powiecie działdowskim (wrzesień 1939) Ryszard Juszkiewicz s. 391-426
  Zacytuj
 • Udostępnij
Udział organizacji młodzieżowych w życiu politycznym Warmii i Mazur (1945-1948) Krystyna Nowosielska s. 427-466
Warmińskie Towarzystwo Naukowe w Olsztynie Tadeusz Bierkowski s. 467-475
Rzekomy autograf Teodora von Schöna w papierach Pantaleona Szumana Andrzej Skrobacki s. 477-480
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polska kultura fizyczna w Prusach Wschodnich i jej odbicie w prasie polonijnej (1919-1939) Andrzej Gąsiorowski s. 481-509
Z dziejów organizacji niższego szkolnictwa rolniczego w województwie olsztyńskim w latach 1945-1949 Alicja Kicowska s. 511-519
  Zacytuj
 • Udostępnij
Refleksje na marginesie wspomnień Karola Małłka Witold Władysław Witkowski Karol Małłek (aut. dzieła rec.) s. 521-532
"Zur Geschichte des Deutschen Ordens", Köln-Wien 1969 : [recenzja] Maksymilian Grzegorz s. 533-535
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Stadt und Stadtherr im 14. Jahrhundert. Entwicklungen und Funktionen", hrsg. von Wilhelm Rausch im Auftrage der Österreichischen Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung, Linz/Donau 1972 : [recenzja] Maksymilian Grzegorz Wilhelm Rausch (aut. dzieła rec.) s. 535-537
"Historyja prawdziwa o przygodzie żałosnej książęcia finlandzkiego Jana i królewny polskiej Katarzyny", Marcin Kromer, oprac. Janusz Małłek, Olsztyn 1974 : [recenzja] Andrzej Tomczak Marcin Kromer (aut. dzieła rec.) Janusz Małłek (aut. dzieła rec.) s. 538-539
"Polscy i niepolscy Prusacy. Szkice z historii Mazur i Warmii", Edward Martuszewski, Olsztyn 1974 : [recenzja] Janusz Jasiński Edward Martuszewski (aut. dzieła rec.) s. 539-541
"Propaganda zagraniczna Niemiec weimarskich wobec Polski", Janusz Sobczak, Poznań 1973 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Janusz Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 541-545
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Z działalności kulturalnej ZPwN na Powiślu, Warmii, Pograniczu i Kaszubach", Zygmunt Lietz, [w:] "Pięćdziesięciolecie Związku Polaków w Niemczech (materiały z sesji naukowej)", Opole 1974 : [recenzja] Tadeusz Swat Zygmunt Lietz (aut. dzieła rec.) s. 545-547
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Migracje ludności. Woj. olsztyńskie, Narodowy Spis Powszechny 8 XII 1970, Wyniki ostateczne", z. 25, Warszawa 1972 : [recenzja] Stanisław Żyromski s. 547-548