Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1989, Numer 1-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Studenci z Prus w Bolonii w XIV i XV wieku Karol Górski s. 3-21
Aktorzy angielscy w Elblągu i Królewcu w pierwszej połowie XVII wieku Jerzy Limon s. 23-31
Apoteoza mądrości na scenie jezuickiej w Braniewie (XVI-XVIII w.) Irena Kadulska s. 33-40
Litwini pruscy od końca XVIII do początków XX wieku Stanisław Szostakowski s. 41-53
"Gazeta Olsztyńska" w latach pierwszej wojny światowej Andrzej Wakar s. 55-71
Testament Jana Szlungi, olsztyńskiego strażnika leśnego Wojciech Polak s. 73-83
Przyczynek do problemu repolonizacji Warmii i Mazur Bronisław Pasierb s. 85-103
Wokół "Słownika Warmińskiego" wydanego przez Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk w r. 1984 Wiktor Steffen s. 105-114
Prusy Wschodnie w koncepcjach ZWZ-AK Grzegorz Górski Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 115-118
"Andrzej Chryzostom Załuski biskup płocki 1692-1698", Wojciech Góralski, Warszawa 1987 : [recenzja] Stanisław Achremczyk Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) s. 119-121
"Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschland. Mit Beiträgen zum Schwerpunktthema "Von den Teilungen Polens bis zur deutschen Reichsgründung. Zum Verständnis der polnischen Frage in Preussen und Deutschland"" Bd. 35, Berlin 1986 : [recenzja] Robert Traba s. 121-124
"Die Polen und die Kirche im Ruhrgebiet 1871-1919. Ausgewählte Dokumente zur Pastoral und kirchlichen Integration sprachlicher Minderheiten im deutschen Kaiserreich", Hans Jürgen Brandt, Münster 1987 : [recenzja] Robert Traba Hans Jürgen Brandt (aut. dzieła rec.) s. 124-125
"Kazimierz Jaroszyk 1878-1941. O narodowy kształt Warmii i Mazur", Jan Chłosta, Olsztyn 1986 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Jan Chłosta (aut. dzieła rec.) s. 126-129
"Wieś nad łąkami", Maria Zientara-Malewska, przedmowa, oprac. tekstu, słowniczka i przypisów Hanna Sawicka, Olsztyn 1988 : [recenzja] Jan Chłosta Hanna Sawicka (aut. dzieła rec.) Maria Zientara-Malewska (aut. dzieła rec.) s. 129-132
"Pamiętniki", Jerzy Kirchmayer, Warszawa 1987 : [recenzja] Bronisław Sałuda Jerzy Kirchmayer (aut. dzieła rec.) s. 132-137
"Journalist im Dritten Reich", Hans Preuschoff, "Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" Beiheft 6, 1987 : [recenzja] Robert Traba Hans Preuschoff (aut. dzieła rec.) s. 137-139
"Zasłużeni ludzie dawnego Elbląga", pod red. Mariana Biskupa, Wrocław 1987 : [recenzja] Stanisław Achremczyk Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 139-141
"Między akceptacją a opozycją. Z badań nad rolą Kościołów w III Rzeszy", Antoni Sołoma, Warszawa 1988 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Antoni Sołoma (aut. dzieła rec.) s. 141-145
"Unvergänglicher Schmerz. Ein Protokoll der Geschichte Danzigs Schicksalsjahr 1945", Peter Poralla, Freiburg 1985 : [recenzja] Sławomir Kotarski Peter Poralla (aut. dzieła rec.) s. 145-149
"Niemcy i okupacja w oczach Polaków. Poglądy i opinie z lat 1945-1948", Edmund Dmitrów, Warszawa 1987 : [recenzja] Grzegorz Strauchold Edmund Dmitrów (aut. dzieła rec.) s. 149-151
"Materiały pamiętnikarskie w zbiorach Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego", oprac. Zbigniew Fras , Olsztyn 1986 : [recenzja] Zofia Januszkiewicz Zbigniew Fras (aut. dzieła rec.) s. 151-154
"Rocznik Statystyczny województwa olsztyńskiego", Olsztyn 1986 : [recenzja] Bronisław Sałuda s. 154-157
I Seminarium Archeologii Bałtyjskiej Maria Wielgus s. 159-165
Sprawozdanie z sesji "Muzyka na Warmii i Mazurach" Krzysztof Dariusz Szatrawski s. 167-169
Fundusz Nagrody Naukowej im. prof. dr. Mariana Małowista. s. 170