Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1973, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Średniowieczna snycerka ołtarza z Bartoszyc Kamila Wróblewska s. 199-208
Dlaczego Wojciech Kętrzyński nie otrzymał katedry na Uniwersytecie Krakowskim w 1869 roku? Andrzej Skrobacki s. 209-212
Oddziały partyzanckie i wywiadowcze na pograniczu północnego Mazowsza i Prus Wschodnich Ryszard Juszkiewicz s. 213-254
Interwencja króla Zygmunta I w sprawie Andrzeja Kopernika u biskupa i kapituły warmińskiej w 1513 roku Marian Biskup s. 255-260
W sprawie datowania śmierci Mikołaja Kopernika Jerzy Sikorski s. 261-274
Sesja kopernikowska w Olsztynie Danuta Jamiołkowska s. 275-279
Jeszcze o tytule słownika geograficznego Polski średniowiecznej i dwóch innych kwestiach słownika tego dotyczących Zygmunt Brocki s. 281-284
"Die Komturei Osterode des Deutschen Ordens in Preussen 1341-1525", Kinya Abe, Köln und Berlin 1972 : [recenzja] Maksymilian Grzegorz Kinya Abe (aut. dzieła rec.) s. 285-289
"Das Ordensland Preussen als Territorialstaat des 14. Jahrhunderts", Reinhard Wenskus, 1970 : [recenzja] Maksymilian Grzegorz Reinhard Wenskus (aut. dzieła rec.) s. 289-294
"Krzysztof Hartknoch (1644-1687) toruński historyk Pomorza", Jerzy Serczyk, "Rocznik Toruński" 1969, nr 3 : [recenzja] ; "Warsztat historyczny Krzysztofa Hartknocha (1644-1687)", Jerzy Serczyk, [w:] "Księga pamiątkowa 400-lecia Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego" T. 1 (XVI-XVIII w.), Toruń 1972 : [recenzja] Danuta Jamiołkowska Jerzy Serczyk (aut. dzieła rec.) s. 294-297
"Dyrektura Ossolineum w latach 1851-1918", Krystyna Korzon, "Rocznik Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich" T. 8, 1973 : [recenzja] Janusz Jasiński Krystyna Korzon (aut. dzieła rec.) s. 297-298
"Wiersze nieznane", Wojciech Kętrzyński, wybrał i odczytał z rękopisów Antoni Łukaszewski, wstęp Antoni Łukaszewski i Janusz Jasiński, Olsztyn 1973 : [recenzja] Józef Dużyk Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Wojciech Kętrzyński (aut. dzieła rec.) Antoni Łukaszewski (aut. dzieła rec.) s. 298-301
"Opowiadania z Pogranicza", Teofil Ruczyński, Łódź 1973 : [recenzja] Zygmunt Lietz Teofil Ruczyński (aut. dzieła rec.) s. 301-302
Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 1972 roku na stanowisku 1 w Garbinie, pow. braniewski Maria Mączkowska s. 303-316
Badania zespołu osadniczego kultury łużyckiej w Worytach, pow. olsztyński w 1972 roku Barbara Balke Jan Dąbrowski Małgorzata Mogielnicka s. 317-325
Badania wykopaliskowe w Niedanowie, pow. nidzicki w 1972 roku na stanowiskach nr 2 i 5 Włodzimiera Ziemlińska-Odojowa s. 327-331
Badania wykopaliskowe w Tumianach, pow. olsztyński, w 1972 roku Tadeusz Baranowski Krzysztof Dąbrowski s. 333-343
Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych na terenie osady wczesnośredniowiecznej we Franknowie, pow. Biskupiec Reszelski w latach 1971-1972 Iwona Dąbrowska Ryta Kozłowska s. 345-352
Sprawozdanie z weryfikacyjnych badań stanowisk archeologicznych w 1972 roku w południowej części pow. mrągowskiego i północnej części pow. szczycieńskiego Wojciech Nowakowski Adam Waluś s. 353-357