Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1997, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Krzyżacka polityka obsady administracyjnej nowo pozyskanych terytoriów na przełomie XIV i XV wieku Sławomir Jóźwiak s. 147-160
Rola fortyfikacji Prus Wschodnich w wojnie siedmioletniej Wojciech Stanisław Mikuła s. 161-173
Królewiec i Berlin widziane w 1817 roku okiem architekta wileńskiego : raport Karola Podczaszyńskiego Sławomir Kalembka s. 175-184
Listy Gustawa Leydinga o powstaniu i początkach Związku Mazurów w Działdowie (1935-1936) Wojciech Wrzesiński s. 185-212
Dwie warmińskie rękopiśmienne książki pielgrzymkowe z końca XIX wieku Zenona Rondomańska s. 213-227
W sprawie kościelnej geografii historycznej diecezji pruskich Marian Biskup Bolesław Kumor (aut. dzieła rec.) s. 229-233
Mniejszość niemiecka w Olsztyńskiem : (na marginesie pracy Bożeny Domagały) Wojciech Wrzesiński Bożena Domagała (aut. dzieła rec.) s. 235-240
"Od 'Galindai' do 'Galinditae'. Z badań nad pradziejami bałtyjskiego ludu z Pojezierza Mazurskiego", Wojciech Nowakowski, Warszawa 1995 : [recenzja] Grzegorz Białuński Wojciech Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 241-243
"Zakon Krzyżacki z Ziemi Świętej nad Bałtyk", Udo Arnold, Toruń 1996 : [recenzja] Wiesław Sieradzan Udo Arnold (aut. dzieła rec.) s. 243-244
"Allgemeine Kartensammlung: Provinz Ostpreußen. Spezialinventar", bearb. von Winfried Bliß, Köln-Weimar-Wien 1996 : [recenzja] Wiesław Sieradzan Winfried Bliß (aut. dzieła rec.) s. 245-247
"Geneza, rozwój i przemiany sieci osadniczej regionu piskiego od XIII wieku do 1988 roku", Franciszka Joanna Maciejewska, Olsztyn 1995 : [recenzja] Grzegorz Białuński Franciszka Joanna Maciejewska (aut. dzieła rec.) s. 248-252
"Kolej Wschodnia w latach 1842-1880. Z dziejów transportu kolejowego na Pomorzu Wschodnim", Andrzej Piątkowski, Olsztyn 1996 : [recenzja] Stanisław Łaniec Andrzej Piątkowski (aut. dzieła rec.) s. 252-254
"Okręg Mazurski w raportach Jakuba Prawina. Wybór dokumenów. 1945 rok", przygotował do druku Tadeusz Baryła, Olsztyn 1996 : [recenzja] Antoni Sołoma Tadeusz Baryła (aut. dzieła rec.) s. 254-256
"Mniejszość niemiecka na Warmii i Mazurach. Rodowód kulturowy, organizacja, tożsamość", Bożena Domagała, Olsztyn 1996 : [recenzja] Adam Hołub Bożena Domagała (aut. dzieła rec.) s. 257-264
Seminarium "50 lat sąsiedztwa Obwodu Kaliningradzkiego z regionami Polski. Współpraca kulturalna i naukowa" Wacław Hojszyk s. 265-266
Dom "Gazety Olsztyńskiej" Małgorzata Strzyżewska s. 267-270
Uzupełnienie do "Bibliografii polskich druków ewangelickich Ziem Zachodnich i Północnych 1530-1939" Władysław Chojnacki Małgorzata Szymańska-Jasińska s. 271-285