Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1964, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wytwarzanie i podział dochodów w gospodarstwach chłopskich województwa olsztyńskiego Janusz Piasny s. 289-312
Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarki rolnej województwa olsztyńskiego Jerzy Suchta s. 313-333
Przeobrażenia demograficzne w województwie olsztyńskim Stanisław Żyromski s. 334-345
Dokumentacja archiwalna urzędów województwa olsztyńskiego Tadeusz Grygier s. 346-371
Dzieje Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie Cecylia Bieguszewska s. 372-387
"Inwentarz starostwa grudziądzkiego z roku 1739", wyd. Adam Wolnikowski, Grudziądz 1963 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Adam Wolnikowski (aut. dzieła rec.) s. 388-389
"Preussenland. Mitteilungen der historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung" I, 1963, nr 1-4 : [recenzja] Irena Maria Kościańska s. 389-394
"Rozwój ludności Olsztyna w latach 1945-1961", Stanisław Żyromski, Olsztyn 1964 : [recenzja] Andrzej Wakar Stanisław Żyromski (aut. dzieła rec.) s. 394-397
"Bibliografia Ziem Zachodnich 1945-1958", Feliks Czarnecki, Poznań 1962 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Feliks Czarnecki (aut. dzieła rec.) s. 397-398
"Bibliografia Warmii i Mazur za rok 1961", Tamara Wajsbrot, Olsztyn 1964 : [recenzja] Władysław Ogrodziński Tamara Wajsbrot (aut. dzieła rec.) s. 398-399
Sesja naukowa w Olsztynie poświęcona 600-leciu polskiego księgarstwa s. 400-404
Uroczystości 220 rocznicy urodzin J. G. Herdera w Morągu i Olsztynie w dniach 26-27 IX 1964 Zygmunt Lietz s. 405-406
Obrona pracy doktorskiej Janusza Jasińskiego z Olsztyna. s. 407-410
Bibliografia Mazur i Warmii w okresie pięciolecia (1956-1960) [cz. 13] Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 411-423