Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1965, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia badań nad rozsiedleniem plemion bałtyjskich oraz ich kulturą materialną w starożytności (V w. przed n.e. - V w. n.e.) Jerzy Antoniewicz s. 337-352
Dzieje "Mazura" i "Mazura Wschodnio-pruskiego" Jana Karola Sembrzyckiego w latach 1883-1885 Wanda Kuzińska s. 353-381
Kulisy wydawnicze "Gazety Mazurskiej" i "Kalendarza dla Mazurów" Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 382-430
Ludowe obrzędy i zwyczaje pogrzebowe na ziemi lubawskiej Ryszard Kukier s. 431-449
Z zagadnień polityki Rzeczypospolitej wobec Prus Wschodnich w latach 1920-1928 Wojciech Wrzesiński s. 451-470
Rozwój przemysłu mleczarskiego w woj. olsztyńskim w latach 1949-1963 Józef Pleban s. 471-484
"Der Krieg zwischen dem Deutschen Orden und Polen-Litauen im Jahre 1422", Sven Ekdahl, "Zeitschrift für Ostforschung" 13, [1964], h. 4 : [recenzja] Zenon Nowak Sven Ekdahl (aut. dzieła rec.) s. 485-486
"Über Ärzte und Heilkundige zur Zeit des Herzogs Albrecht von Preussen", Harry Scholz, "Jahrbuch der Albertus-Universität Königsberg" Bd. 12, 1962 : [recenzja] Tadeusz Grygier Harry Scholz (aut. dzieła rec.) s. 486-491
"Der Kreis Johannisburg. Ein Ostpreussisches Heimatbuch", bearb. und hrsg. von Emil Johannes Guttzeit, Würzburg 1964 : [recenzja] Joanna Maciejewska Emil Johannes Guttzeit (aut. dzieła rec.) s. 491-493
"Inwentarz starostwa grudziądzkiego z roku 1603 oraz rejestr dochodów z lat 1601-1603", wyd. Stefan Cackowski, Grudziądz 1965 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Stefan Cackowski (aut. dzieła rec.) s. 493-494
"Rocznik Statystyczny woj. olsztyńskiego 1964", Olsztyn 1965 : [recenzja] Stanisław Żyromski s. 494-495
XI Międzynarodowy Kongres Historii Nauki Jerzy Sikorski s. 496-498
Kontakty bałto-słowiańskie we wczesnym średniowieczu Romuald Odoj s. 499-504
Sumariusz akt naczelnej władzy Prus Książęcych "Etats-Ministerium" [cz. 3] Tadeusz Grygier s. 505-512