Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1982, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój Nidzicy na tle procesów osadniczych w komornictwie w okresie krzyżackim Maksymilian Grzegorz s. 287-298
Uczniowie kolegium jezuickiego w Braniewie w latach 1694-1776 Stanisław Archemczyk s. 299-323
Zawartość literacka prasy polskiej na Warmii, Mazurach i Powiślu w XIX i początkach XX wieku : (problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań) Tadeusz Zienkiewicz s. 325-335
Sytuacja prawna prasy mniejszościowej w Niemczech w latach międzywojennych Leonard Smołka s. 337-346
Prywatne przedszkola polskie na terenie Niemiec w latach 1919-1939 Henryk Chałupczak s. 347-376
Problematyka wschodniopruska w myśli zachodniej Drugiej Rzeczypospolitej Marian Mroczko s. 377-396
Kilka uwag w związku z nową publikacją o zamku lidzbarskim Andrzej Rzempołuch Karl Hauke (aut. dzieła rec.) Walther Thimm (aut. dzieła rec.) s. 397-401
"Korespondencja Stanisława Hozjusza, kardynała i biskupa warmińskiego. Rok 1565" T. 6, oprac. Alojzy Szorc, "Studia Warmińskie" T. 15, 1978 : [recenzja] Stanisław Krzepkowski Alojzy Szorc (aut. dzieła rec.) Wacław Urban (aut. dzieła rec.) s. 403-407
"Lumières et socièté en Europe de l'Est: L'université de Vilno et les écoles polonaises de l'Empire Russe (1803-1833)" T. 1-2, Daniel Beuvois, Lille-Paris 1977 : [recenzja] Jacek Sobczak Daniel Beuvois (aut. dzieła rec.) s. 407-409
"Generał Jan Henryk Dąbrowski 1755-1818", Jan Pachoński, Warszawa 1981 : [recenzja] Edward Martuszewski Jan Pachoński (aut. dzieła rec.) s. 409-410
"Tułacz polski nad Renem. Literatura i sprawa polska w Niemczech w latach 1831-1845", Piotr Roguski, Warszawa 1981 : [recenzja] Edward Martuszewski Piotr Roguski (aut. dzieła rec.) s. 410-413
"Walka o Mazury", Adam Uziembło, Olsztyn-Białystok 1981 : [recenzja] Leonard Smołka Adam Uziembło (aut. dzieła rec.) s. 413-416
"Maria Zientara-Malewska. Zarys monograficzny życia i twórczości", Hanna Sawicka, Olsztyn 1981 : [recenzja] Edward Martuszewski Hanna Sawicka (aut. dzieła rec.) s. 416-418
"„Gen Ostland wollen wir reiten!” Ordensstaat und Ostsiedlung in der historischen Belletristik Deutschlands", Wolfgang Wippermann, [w:] "Germania - Slavica II", Berlin/West 1981 : [recenzja] Marian Biskup Wolfgang Wippermann (aut. dzieła rec.) s. 418-422
Sprawozdanie z seminarium "Polski Październik" Jerzy Przeracki s. 423-425