Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1979, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Najstarszy warmiński formularz wizytacyjny z czasów biskupa Marcina Kromera (1581) Jadwiga Kalinowska Jan Wiśniewski s. 139-164
Michał Remigiusz Łaszewski (1682-1764) - biskup pomocniczy warmiński Zdzisław Mazur s. 165-181
Starania o rozbudowę szkolnictwa polskiego na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1929-1939 Bohdan Koziełło-Poklewski Wojciech Wrzesiński s. 183-204
O potrzebie nowoczesnej folklorystyki Andrzej Staniszewski s. 205-215
Listy w języku polskim z Prus Królewskich i Litwy do przedstawicieli i władz Prus Książęcych z przełomu XVI-XVII wieku Marian Biskup s. 217-225
Wykaz prenumeratorów "Głosu Ewangelijnego" z lat 1937-1938 Ryszard Otello Paweł Sowa s. 227-230
O właściwą ocenę "Mazura" szczycieńskiego Bohdan Łukaszewicz s. 231-233
"Zakon Krzyżacki a powstanie państwa pruskiego", Karol Górski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977 : [recenzja] Maksymilian Grzegorz Karol Górski (aut. dzieła rec.) s. 235-237
"Karl IV. und der Deutsche Orden", Udo Arnold, [w:] "Kaiser Karl IV. Staatsmann und Mäzen", München 1978 ; "Der Deutsche Orden und Karl IV.", Bernhart Jähnig, Göttingen 1978 : [recenzja] Zenon H. Nowak Udo Arnold (aut. dzieła rec.) Bernhart Jähnig (aut. dzieła rec.) s. 238-240
"Der Kreis Rössel. Ein ostpreussisches Heimatbuch", Erwin Poschmann, Kaltenkirchen/Holstein 1977 : [recenzja] Jerzy Przeracki Erwin Poschmann (aut. dzieła rec.) s. 241-242
"Folklor Warmii i Mazur", Maria Drabecka, Barbara Krzyżaniak, Jarosław Lisakowski, Warszawa 1978 : [recenzja] Andrzej Staniszewski Maria Drabecka (aut. dzieła rec.) Barbara Krzyżaniak (aut. dzieła rec.) Jarosław Lisakowski (aut. dzieła rec.) s. 242-246
"Kultura ludowa i jej badacze. Mit i rzeczywistość", Anna Kutrzeba-Pojnarowa, Warszawa 1977 : [recenzja] Danuta B. Ossowska Anna Kutrzeba-Pojnarowa (aut. dzieła rec.) s. 246-249
Sprostowanie Wojciech Wrzesiński s. 250