Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
2000, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Osadnictwo dorzecza środkowej Łyny w I tysiącleciu p.n.e. Mirosław J. Hoffmann s. 155-164
Źródła i literatura do dziejów południowo-wschodnich obszarów państwa krzyżackiego (do 1525 r.) Grzegorz Białuński s. 165-176
Przemiany gospodarcze w południowo-wschodniej części państwa krzyżackiego : źródła i stan badań Jan Gancewski s. 177-186
Początki polskiej parafii luterańskiej św. Mikołaja w Królewcu Paweł Fijałkowski s. 187-207
Przymusowe wcielanie studentów Uniwersytetu Królewieckiego do wojska pruskiego w pierwszej połowie XVIII wieku Danuta Bogdan s. 209-233
Z dziejów kontaktów i współpracy lubelskiego uniwersyteckiego ośrodka humanistycznego z Olsztynem po roku 1945 : (ze specjalnym uwzględnieniem środowisk historycznych) Janusz Jasiński s. 235-244
Kościół metodystyczny na Warmii i Mazurach w latach stalinizmu Ryszard Michalak s. 245-254
W odpowiedzi Wiesławowi Sieradzanowi Beata Możejko s. 255-258
W związku z polemiką Beaty Możejko Wiesław Sieradzan s. 259-260
"Deutscher Orden 1190-1990", hrsg. von Udo Arnold, Lüneburg 1997 : [recenzja] Jan Gancewski Udo Arnold (aut. dzieła rec.) s. 261-265
"Die Testamente Herzog Albrechts von Preußen aus den sechziger Jahren des 16. Jahrhunderts", hrsg. Almut Bues, Igor Kąkolewski, Wiesbaden 1999 : [recenzja] Grzegorz Białuński Almut Bues (aut. dzieła rec.) Igor Kąkolewski (aut. dzieła rec.) s. 265-266
"Młoda Polska wileńska", Andrzej Romanowski, Kraków 1999 : [recenzja] Tadeusz Zienkiewicz Andrzej Romanowski (aut. dzieła rec.) s. 267-270
"Problematyka narodowa w publicystyce mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach", Bożena Domagała, Olsztyn 1998 : [recenzja] Krzysztof Kawalec Bożena Domagała (aut. dzieła rec.) s. 270-274
"Ziemie Zachodnie i Północne Polski w okresie stalinowskim", pod red. Czesława Osękowskiego, Zielona Góra 1999 : [recenzja] Stanisław Ciesielski Czesław Osękowski (aut. dzieła rec.) s. 274-277
Czterdzieści pięć lat pracy naukowej Janusza Jasińskiego Wojciech Wrzesiński s. 279-280
Bibliografia publikacji Janusza Jasińskiego za lata 1988-2000 Norbert Kasparek s. 281-290
Nagroda Naukowa im. Wojciecha Kętrzyńskiego Janusz Jasiński s. 291-292
Warszawscy 'odkrywcy' Warmii i Mazur Tadeusz Oracki s. 293-295