Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1987, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi o mecenacie kulturalnym biskupów warmińskich w XVII i XVIII wieku Stanisław Achremczyk s. 3-32
Z dziejów ornitologii w Polsce północnowschodniej Eugeniusz Nowak s. 33-76
Przyczynek do dziejów spółdzielczości na ziemi sztumskiej w drugiej połowie XIX i pierwszej XX wieku Andrzej Lubiński s. 77-91
Obywatele republik bałtyckich przymusowo zatrudnieni w Trzeciej Rzeszy w latach II wojny światowej Bohdan Koziełło-Poklewski s. 93-108
W sprawie narodowości i chronologii opatów oliwskich w pierwszej połowie XIV wieku Dariusz Aleksander Dekański s. 109-117
Zapomniany list Mrongowiusza Janusz Jasiński s. 119-121
Zakład Gospodarki Jeziorowej w Giżycku w latach 1946-1974 Stanisław Bernatowicz s. 123-130
Wykorzystanie materiałów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Olsztynie w latach 1976-1985 Maria Tarnowska s. 131-141
Odpowiedź na recenzję pp. Pietrzyka i Urbana Henryk Damian Wojtyska s. 143-145
"Studia nad prawem rzymskim w Jus Culmense. W 750 lecie wydania przywileju chełmińskiego", Janusz Sondel, Kraków 1984 : [recenzja] Jacek Sobczak Janusz Sondel (aut. dzieła rec.) s. 147-151
"Życie polityczne Prus Królewskich u schyłku ich związku z Rzecząpospolitą w XVIII wieku. Tendencje unifikacyjne a partykularyzm", Jerzy Dygdała, Warszawa-Poznań-Toruń 1984 : [recenzja] Stanisław Achremczyk Jerzy Dygdała (aut. dzieła rec.) s. 151-158
"Dla nas słońce nie zachodzi", Władysław Gębik, Olsztyn 1985 : [recenzja] Stanisława Badowska Władysław Gębik (aut. dzieła rec.) s. 158-160
"Średnie szkolnictwo rolnicze na Warmii i Mazurach w latach 1945-1975", Alicja Daniela Kicowska, Olsztyn 1986 : [recenzja] Eugenia Malewska Alicja Daniela Kicowska (aut. dzieła rec.) s. 161-163
Juliusz Malewski : 29 marca 1899 - 29 grudnia 1981 Eugeniusz Tryniszewski s. 165-168
Jerzy Frycz : 28 grudnia 1927 - 18 listopada 1985 Andrzej Rzempołuch s. 169-172