Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
2007, Tom 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Grodzisko Święta Góra w Staświnach w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich : archeologia archiwalna i nowa Małgorzata Karczewska Maciej Karczewski s. 131-163
Granice tolerancji nurtów reformacyjnych na katolickiej Warmii w XVI wieku Danuta Bogdan s. 165-186
Muzeum Reformacji Polskiej w Mikołajkach : historia powstania oraz zbiory Dominik Krysiak s. 187-234
Stary(?) temat w nowych dekoracjach : alternatywne wizje Ziem Odzyskanych w prozie Igora Newerlego i Marka Domańskiego Joanna Szydłowska s. 235-245
Podróże w Prusach w świetle pracy Andrzeja Gąsiorowskiego "Podróże historyczne i krajoznawcze na pograniczu pruskim 1466-1939" Łukasz Paweł Fafiński Andrzej Gąsiorowski (aut. dzieła rec.) s. 247-253
Kilka uwag do recenzji Jerzego Kijowskiego Zbigniew Kudrzycki s. 255-258
"W kręgu cenzorów olsztyńskich", T. 1: "Prasa i Ekspozytura Polskiego Radia w Olsztynie w oczach cenzorów olsztyńskich 1948-1956", oprac. Zbigniew Anculewicz, Warszawa 2006 : [recenzja] Agnieszka Obrębska Zbigniew Anculewicz (aut. dzieła rec.) s. 259-260
"Elity władzy w Toruniu w XVII wieku. Mechanizmy kształtowania się i wymiany grup rządzących", Alina Kardas, "Rocznik Towarzystwa Naukowego w Toruniu" R. 91, 2004, z. 1 : [recenzja] Jerzy Kiełbik Alina Kardas (aut. dzieła rec.) s. 261-262
"Rocznik Elbląski. Księga Pamiątkowa 50-lecia Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Elblągu 1957-2007" T 20, 2006 : [recenzja] Marek Pacholec s. 262-265
"Treści społeczne w polskiej prasie pomorskiej 1850-1989. Studium z dziejów komunikacji społecznej na Pomorzu", Ryszard Michalski, Toruń 2004 : [recenzja] Magdalena Żmijkowska Ryszard Michalski (aut. dzieła rec.) s. 266-269
"Szesnaście miesięcy wolności - 'Solidarność' w województwie elbląskim", pod red. Janusza Hochleitnera, Elbląg 2006 : [recenzja] Piotr Kardela Janusz Hochleitner (aut. dzieła rec.) s. 269-271
"Pruthenia. Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim" T. I, 2006 : [recenzja] Wiesław Długokęcki s. 271-275
"Lata wojen", Peter Englund, tł. W. Łygaś, Gdańsk 2003 : [recenzja] Józef Arno Włodarski Peter Englund (aut. dzieła rec.) W. Łygaś (aut. dzieła rec.) s. 275-280