Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1969, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koncerty plebiscytowe Feliksa Nowowiejskiego w 1919 i 1920 roku Jan Boehm s. 131-158
Hitlerowska polityka narodowościowa w Prusach Wschodnich Tadeusz Grygier s. 159-186
Nowe przyczynki do biografii Arona Aleksandra Olizarowskiego (1618?-1659), profesora prawa na Akademii Wileńskiej i doktora medycyny Uniwersytetu Królewieckiego Andrzej Skrobacki s. 187-193
Materiały źródłowe Centralnego Archiwum Wojskowego do plebiscytów na Powiślu oraz na Warmii i Mazurach Lucjan Teter s. 195-208
Odsłonięcie pomnika Władysława Jagiełły w Działdowie w pięćsetną rocznicę jego zgonu Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 209-214
Dwa kursy bibliotekarsko-świetlicowe w Prusach Wschodnich Jan Wróblewski s. 215-228
Bibliografia martyrologii Warmii, Mazur i Powiśla w latach 1939-1945 Maria Tarnowska s. 229-266
Prawo Kopernika-Greshama w świelte badań numizmatycznych w ostatnim dziesięcioleciu Janusz Kisielewski s. 267-272
"Johannes Dantiscus von Höfen - Ein Diplomat und Bischof zwischen Humanismus und Reformation (1485-1548)", Inge Brigitte Müller-Blessing, "Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" Bd. 31/32 der ganzen Folge, 1967/1968, h. 92/93 : [recenzja] Janusz Małłek Inge Brigitte Müller-Blessing (aut. dzieła rec.) s. 273-275
"Reformy agrarne na Warmii na początku XIX wieku", Janusz Jasiński, Olsztyn 1967 : [recenzja] Stanisław Nawrocki Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 275-278
"Z księgi pieśni człowieka niemczonego", Wojciech Kętrzyński, przedm. Karol Małłek, przekł. Andrzej Kamień, Erwin Kruk i Jerzy Ptaszyński, posłowie Andrzej Wakar, Olsztyn 1968 : [recenzja] Edward Martuszewski Andrzej Kamień (aut. dzieła rec.) Erwin Kruk (aut. dzieła rec.) Wojciech Kętrzyński (aut. dzieła rec.) Karol Małłek (aut. dzieła rec.) Jerzy Ptaszyński (aut. dzieła rec.) Andrzej Wakar (aut. dzieła rec.) s. 278-281
"Interludium mazurskie. Wspomnienia 1920-1939", Karol Małłek, Warszawa 1968 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Karol Małłek (aut. dzieła rec.) s. 282-284
Wiek grobów szkieletowych barwionych ochrą, nad jeziorem Kisajno koło Giżycka Jerzy Głosik s. 285-290