Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1988, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bibliografia publikacji Janusza Jasińskiego Jerzy Minakowski s. 195-216
Rola Elbląga w Związku Miast Hanzeatyckich Marian Biskup s. 217-232
Reprezentacja stanowa w Prusach Zakonnych (1466-1525) i w Prusach Książęcych (1525-1566/1568) Janusz Małłek s. 233-248
Społeczna geneza "Polonii" Marcina Kromera Roman T. Marchwiński s. 249-261
Polska wersja dekretu Zygmunta Augusta w sprawie zasiadania posłów w sejmie koronnym Danuta Bogdan Wojciech Polak s. 263-274
Biskup warmiński Jan Stefan Wydżga jako prezes ziem pruskich Stanisław Achremczyk s. 275-288
Uwagi do biografii Władysława Doenhoffa Kamila Wróblewska s. 289-295
Zbrodnia w Fischau w 1832 roku Norbert Kasparek s. 297-309
Emigranci z zaboru pruskiego w Stanach Zjednoczonych Krzysztof Groniowski s. 311-320
Ludność miejska Prus Zachodnich w latach 1871-1910 Kazimierz Wajda s. 321-336
Dominik Szymkiewicz - konspirator i emisariusz Wielkiej Emigracji w Prusach Wschodnich Stanisław Szostakowski s. 337-349
Nie znany list Marcina Gerssa do Józefa Ignacego Kraszewskiego Grzegorz Jasiński s. 351-357
Z kronik Katolickiego Towarzystwa Robotniczego w Olsztynie w latach 1900-1920 Zygmunt Lietz s. 359-370
"Königsberger Hartungsche Zeitung" wobec sprawy polskiej na Mazurach, Warmii i Powiślu w okresie przygotowań do plebiscytu 1920 roku Małgorzata Szostakowska s. 371-376
Majątek plebiscytowy na Warmii, Mazurach i Powiślu Jan Chłosta s. 377-386
Słownik polskich nazw osobowych na Mazurach i Warmii : (problematyka i postulaty badawcze) Władysław Chojnacki s. 387-402
Bogdana Suchodolskiego wizja kultury polskiej Tadeusz Oracki s. 403-415
Ruch "Wolne Niemcy" a problem Prus Wschodnich (1943-1944) Wojciech Wrzesiński s. 417-430
Uchwała Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Historycznego podjęta 4 września 1988 roku w Toruniu. s. 431-433