Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
2002, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Humanistyka olsztyńska dawniej i dziś Wojciech Wrzesiński s. 3-12
Badania historyczne w ośrodku olsztyńskim - stan i postulaty Sławomir Kalembka s. 13-18
Archiwa olsztyńskie jako warsztat badawczy nie tylko historyków Bohdan Ryszewski s. 19-24
Badania językoznawcze na Warmii i Mazurach Maria Biolik s. 25-33
Socjologia w Olsztynie - powstanie i rozwój Andrzej Sakson s. 35-44
Dzieje Rosji i Europy Wschodniej jako przedmiot zainteresowania placówek naukowych Olsztyna - stan aktualny i perspektywy Jan Sobczak s. 45-51
O książce w dawnym Królewcu Maria Strutyńska Janusz Tondel (aut. dzieła rec.) s. 53-61
W odpowiedzi Marii Strutyńskiej Janusz Tondel s. 62-70
Profesorowi Januszowi Tondelowi w odpowiedzi Maria Strutyńska s. 71-73
O opiece religijnej nad jeńcami wojennymi i robotnikami przymusowymi : (na marginesie artykułu ks. Andrzeja Kopiczki) Bohdan Koziełło-Poklewski Andrzej Kopiczko (aut. dzieła rec.) s. 75-80
Ad vocem polemiki Bohdana Koziełło-Poklewskiego Andrzej Kopiczko s. 81-87
Wokół sprawy zjednoczenia Niemiec w 1990 roku Edmund Wojnowski Mieczysław Tomala (aut. dzieła rec.) s. 89-99
"Die Post in Ostpreußen. Ihre Geschichte von den Anfängen bis ins 20. Jahrhundert", Gerhard Brandtner, Ernst Vogelsang, Lüneburg 2000 : [recenzja] Grzegorz Jasiński Gerhard Brandtner (aut. dzieła rec.) Ernst Vogelsang (aut. dzieła rec.) s. 101-103
"Przemiany społeczno-ludnościowe południowo-wschodnich obszarów Prus Krzyżackich i Książęcych (do 1569 roku)", Grzegorz Białuński, Olsztyn 2001 : [recenzja] Elżbieta Kowalczyk Grzegorz Białuński (aut. dzieła rec.) s. 103-110
"Elbląg 1772-1850. Kościoły chrześcijańskie na przełomie dwu epok", Mieczysław Józefczyk, Pelplin 2000 : [recenzja] Andrzej Kopiczko Mieczysław Józefczyk (aut. dzieła rec.) s. 110-112
"Przesiedleńcy opowiadają. Pierwsze lata obwodu Kaliningradzkiego we wspomnieniach i dokumentach", praca zbiorowa pod red. Jurija W. Kostjaszowa, wyd. polskie przygotował Tadeusz Baryła, tł. Wacław Hojszyk, Olsztyn 2000 : [recenzja] Stanisław Ciesielski Tadeusz Baryła (aut. dzieła rec.) Wacław Hojszyk (aut. dzieła rec.) Jurij Kostjaszow (aut. dzieła rec.) s. 112-115
Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddzial w Olsztynie za lata 1998-2001 Norbert Kasparek s. 117-122
Kwestia dziedzictwa kulturowego ziem pruskich Jolanta Bierula s. 123-136
Sprawozdanie z sesji "Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich - świadectwa przeszłości" Krzysztof Kalinowski s. 137-139
Wspólnota Kulturowa "Borussia" laureatem Gdańskiej Nagrody im. Ericha Brosta. s. 141-146