Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1958, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z problematyki ruchu rewolucyjnego na Warmii i Mazurach w latach 1918-1919 Tadeusz Grygier Wojciech Wrzesiński s. 3-32
Próba analizy rozwoju ruchu robotniczego na Warmii i Mazurach w okresie lat 1921-1933 Andrzej Wakar s. 33-49
Wspomnienia działacza plebiscytowego na Mazurach Fryderyk Leyk-Różyński s. 50-61
Z zagadnień walki o szkołę polską w diecezji ełckiej w pierwszej połowie XIX wieku Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 62-68
"Die natürlichen Grundlagen urgeschichtlicher Siedlung und Landwirtschaft in Ostpreussen", Wolfgang La Baume, "Zeitschrift für Ostforschung - Länder und Völker im Östlichen Mitteleuropa" R. 6, 1957, z. 1 : [recenzja] Romuald Odoj Wolfgang La Baume (aut. dzieła rec.) s. 68-70
"'Minęły wieki a myśmy ostali', wspomnienia", Jan Boenigk, Warszawa 1975 : [recenzja] Edward Martuszewski Jan Boenigk (aut. dzieła rec.) s. 70-72
"Poezja ludowa Warmii i Mazur. Antologia", wybrał i oprac. Tadeusz Oracki, Warszawa 1957 : [recenzja] Władysław Chojnacki Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 72-74
Kronika naukowa województwa olsztyńskiego : Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Oświatowych (1954-1957 r.) Stanisław Szostakowski s. 74-75
Przebieg i ocena sesji naukowej, poświęconej dziejom ruchu robotniczego na Warmii i Mazurach w latach 1918-1933 Antoni Łukaszewski s. 75-78
Działalność Polskiego Towarzystwa Historycznego w Olsztynie w roku 1957. s. 79-84
Uzupełnienie do Wykazu polskich druków na Warmii ks. J. Obłąka Władysław Chojnacki s. 85-96