Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1987, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Seweryn Pieniężny senior Andrzej Wakar s. 179-193
Wiece i petycja warmińska z 1885 roku Janusz Jasiński s. 195-222
Rola "Gazety Olsztyńskiej" w kształtowaniu i zachowaniu świadomości narodowej Polaków na Warmii (1886-1939) Wojciech Wrzesiński s. 223-241
"Gazeta Olsztyńska" na tle prasy polskiej dzielnicy pruskiej (1886-1939) Leonard Smołka s. 243-265
Eugeniusz Buchholz : przyczynek do biografii Robert Traba s. 267-288
Tradycja, kultura i oświata polska na łamach "Gazety Olsztyńskiej" za czasów Władysława Pieniężnego (1903-1914) Andrzej Staniszewski s. 289-316
Ostatni redaktor "Gazety Olsztyńskiej" Seweryn Pieniężny (junior) Eugeniusz Tryniszewski s. 317-324
Historiografia artystyczna Warmii a zagadnienie syntezy dziejów tego regionu Andrzej Rzempołuch s. 325-336
"Dawna Litwa. Studia historyczne", Jerzy Ochmański, Olsztyn 1986 : [recenzja] Jacek Sobczak Jerzy Ochmański (aut. dzieła rec.) s. 337-341
"Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" Bd. 43, 1985 : [recenzja] Danuta Bogdan s. 342-348
"Kościół w dziejach języka polskiego", Stanisław Rospond, Wrocław 1985 : [recenzja] Tadeusz Oracki Stanisław Rospond (aut. dzieła rec.) s. 348-353
"Warmia moich młodych lat", Franciszek Lieder, szkic historyczny i oprac. Janusz Jasiński, Olsztyn 1986 : [recenzja] Robert Traba Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Franciszek Lieder (aut. dzieła rec.) s. 354-355
"Coś z życia, które minęło. Felietony pisane po wyjściu z archiwum", Edward Martuszewski, Olsztyn 1986 : [recenzja] Robert Traba Edward Martuszewski (aut. dzieła rec.) s. 355-357
"Stereotypen. Vorurteile. Völkerbilder in Ost und West - in Wissenschaft und Unterricht. Eine Bibliographie", Johannes Hoffmann, Wiesbaden 1986 : [recenzja] Andrzej Brożek Johannes Hoffmann (aut. dzieła rec.) s. 358-361
"Aussonderung und Tod. Die klinische Hinrichtung der Ubrauchabaren", Berlin 1985 : [recenzja] Antoni Sołoma s. 361-367
"Muzyka na Warmii i Mazurach. Materiały z sesji naukowych 1983-1985", red. Jan Boehm, Olsztyn 1986 : [recenzja] Krzysztof Dariusz Szatrawski Jan Boehm (aut. dzieła rec.) s. 367-371
Obchody setnej rocznicy "Gazety Olsztyńskiej" Robert Traba s. 373-387
VI Międzynarodowe Kolokwium Pedagogiki Rolniczej "Wychowanie do pracy w rolnictwie" Eugenia Malewska s. 388-390
Morąskie ekspozycje Danuta Jamiołkowska s. 391-394
Jan Boehm 1929-1986 Izabella Szatrawska Krzysztof Dariusz Szatrawski s. 395-401