Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1977, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dwadzieścia lat "Komunikatów Mazursko-Warmińskich" Marian Biskup s. 291-297
Średniowieczny ołtarz św. Wojciecha w Muzeum Zamkowym w Malborku Kamila Wróblewska s. 299-305
Pierwsze próby wprowadzania języka niemieckiego do szkół elementarnych na Mazurach i południowej Warmii na początku XIX wieku Edward Martuszewski s. 307-325
Szymon Konarski w Prusach Wschodnich Stanisław Szostakowski s. 327-336
Statut cechu szewców Nowego Miasta Braniewa z 1421 roku Jerzy Przeracki s. 337-348
Wspólna obrona Prus Królewskich i Prus Książęcych na wypadek obcej agresji w latach 1525-1548 : (w świetle recesów sejmiku generalnego) Janusz Małłek s. 349-356
Ruch trzeźwości na południowej Warmii w połowie XIX wieku Janusz Jasiński s. 357-366
Bogumił Leyk (1860-1945) Wiktor Marek Leyk Ryszard Otello s. 367-375
Szkolnictwo polskie na Warmii w latach 1919-1920 Jan Chłosta s. 377-390
Przyczynki do działalności Służby Pracy w Prusach Wschodnich w latach 1931-1935 Bohdan Koziełło-Poklewski s. 391-402
Stalag I B Hohenstein : (w świetle zeznań świadków) Stanisław Łagodziński s. 403-427
Akta Polskiej Partii Robotniczej w zasobie aktowym Archiwum Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Olsztynie Waldemar Szlachcic Maria Tarnowska s. 429-446
Najstarszy na Warmii polski regulamin szpitalny Andrzej Skrobacki s. 447-454
Indianie a Prusowie. Uwagi o celowości badań porównawczych : (na marginesie najnowszych badań historyków radzieckich) Jan Powierski s. 455-472
O tomie II "Historii Pomorza" Władysław Czapliński Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 473-480
Ernesta Wermkego opus vitae Władysław Chojnacki s. 481-495
"Preussisches Urkundenbuch", Bd. 5, Lieferung 3: "Nachträge und Register", hrsg. im Auftrage der Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung von Klaus Conrad, Marburg 1975 : [recenzja] Maksymilian Grzegorz Klaus Conrad (aut. dzieła rec.) s. 497-499
"Das Elbinger Stadtbuch", Bd. 1: "1330-1360 (1393)", hrsg. von Hans W. Hoppe, "Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands" Beiheft 3, 1976 : [recenzja] Jerzy Przeracki Hans W. Hoppe (aut. dzieła rec.) s. 499-503
"Początki sztuki drukarskiej na Pomorzu w XV wieku", Zbigniew Nowak, Gdańsk 1976 : [recenzja] Jerzy Przeracki Zbigniew Nowak (aut. dzieła rec.) s. 503-506
"Polska czyli o położeniu, ludności, obyczajach, urzędach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego księgi dwie", Marcin Kromer, przekład Stefana Kazikowskiego, wstęp i oprac. Romana Marchwińskiego, Olsztyn 1977 : [recenzja] Jerzy Sikorski Stefan Kazikowski (aut. dzieła rec.) Marcin Kromer (aut. dzieła rec.) Roman Marchwiński (aut. dzieła rec.) s. 506-509
"Generał Ignacy Prądzyński 1792-1850", Czesław Bloch, Warszawa 1974 : [recenzja] Janusz Jasiński Czesław Bloch (aut. dzieła rec.) s. 509-511
"Ostpreussische Literaturgeschichte mit Danzig und Westpreussen", Helmut Motekat, München 1977 : [recenzja] Edward Martuszewski Helmut Motekat (aut. dzieła rec.) s. 512-514
"Mądrzejszy Mazur niż diabeł. Zbiór przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich z terenu Warmii i Mazur", oprac. Tadeusz Oracki, Olsztyn 1977 : [recenzja] Edward Martuszewski Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 515-517
"Kiermasy na Warmii i inne pisma wybrane", Walenty Barczewski, wydał i wstępem poprzedził Władysław Ogrodziński, Olsztyn 1977 : [recenzja] Janusz Jasiński Walenty Barczewski (aut. dzieła rec.) Władysław Ogrodziński (aut. dzieła rec.) s. 517-519
"Hugo Haase Demokrat und Revolutionär. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Arthur Mandel", Kenneth R. Calkins, Berlin 1976 : [recenzja] Zygmunt Lietz Kenneth R. Calkins (aut. dzieła rec.) Arthur Mandel (aut. dzieła rec.) s. 519-522
"Moja droga przez życie", Wiktor Steffen, Olsztyn 1976 : [recenzja] Wojciech Wrzesiński Wiktor Steffen (aut. dzieła rec.) s. 522-524
"Bollwerk Preussen? Preussen - Regierung, Reich - Länder - Problem und Sozialdemokratie 1928-1932", Hans-Peter Ehni, Bonn-Bad Godesberg 1975 : [recenzja] Marek Andrzejewski Hans-Peter Ehni (aut. dzieła rec.) s. 524-526
"Związek Obrony Kresów Zachodnich 1921-1934. Powstanie i działalność", Marian Mroczko, Gdańsk 1977 : [recenzja] Tadeusz Filipkowski Marian Mroczko (aut. dzieła rec.) s. 526-529
"Położenie polskich robotników przymusowych w Rzeszy 1939-1945", wybór źródeł i oprac. Czesław Łuczak, "Documenta Occupationis" T. 9, 1975 ; "Praca przymusowa Polaków pod panowaniem hitlerowskim 1939-1945", wybór źródeł i oprac. Alfred Konieczny i Herbert Szurgacz, "Documenta Occupationis" T. 10, 1976 : [recenzja] Bohdan Koziełło-Poklewski Alfred Konieczny (aut. dzieła rec.) Herbert Szurgacz (aut. dzieła rec.) Czesław Łuczak (aut. dzieła rec.) s. 529-533
XXIV Sesja Historyków Polski i NRD w Olsztynie Henryk Skok s. 535-539
W Republice Federalnej Niemiec o prof. dr Andrzeju Wojtkowskim Ryszard Bender s. 540-541
Glosa do artykułu "Bitwa pod Mławą" Józef Drężek s. 542-549
Uwagi o wspomnieniach mego brata Wiktora Augustyn Steffen s. 550-560
Odpowiedź na "Uwagi o wspomnieniach mego brata Wiktora" Wiktor Steffen s. 561-564