Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
2001, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyniki powierzchniowo-weryfikacyjnych badań wczesnożelaznego mikroregionu osadniczego Biesówko - Kikity - Żardeniki w województwie warmińsko-mazurskim Mirosław J. Hoffmann s. 3-16
Problemy atrybucyjne późnobarokowej rzeźby warmińskiej : J. Chr. Schmidt, J. Frey i K. Perwanger a barokizacja kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Ornecie Arkadiusz Wagner s. 17-32
Dom sierot im. Friedricha Ballnusa w Olecku - przykład zakładu opiekuńczego na Mazurach w XIX wieku Grzegorz Jasiński s. 33-46
Uwagi o początkach sportu w województwie olsztyńskim (1945-1949) Jerzy Urniaż s. 47-66
Estyma Wincentego Pola do króla Jana III Sobieskiego Adam Pol s. 67-76
'Norge' - pruskie czy słowiańskie narzędzie orne? Grzegorz Białuński s. 77-84
Na marginesie artykułu o Żydach w Prusach Wschodnich Janusz Jasiński Andreas Kossert (aut. dzieła rec.) Robert Traba (aut. dzieła rec.) E. Traba (aut. dzieła rec.) s. 85-88
Gustaw Gizewiusz - życie i działalność : sprawozdanie z sesji Danuta Kasparek s. 89-93
W osiemdziesiątą rocznicę plebiscytów na Warmii, Mazurach i Powiślu : sprawozdanie z konferencji Piotr Piątek s. 95-97
"Dni otwarte" w Archiwum Państwowym w Olsztynie Maria Tarnowska s. 99-106
Sprawozdanie z sympozjum "Dziedzictwo kulturowe ziem pruskich" Izabela Lewandowska s. 107-109
Pierwszy rok Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : (kalendarium 1999-2000) Małgorzata Strzyżewska s. 111-142