Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
2009, Tom 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
'Christ ist erstanden...' i chrześcijanie zwyciężają! : sakralizacja w porządku liturgicznym zbrojnej walki przeciwko poganom jako element określający tożsamość członków korporacji zakonu niemieckiego w Prusach Krzysztof Kwiatkowski s. 471-489
Olsztyńskie środowisko historyczne w badaniach najnowszych dziejów Warmii i Mazur (1945-1989/1990) : spojrzenie na ostatnie dwudziestolecie Waldemar Brenda s. 491-515
Brugia, Londyn, Paryż - przyczynek do dyplomatycznej działalności burmistrza Elbląga Hartwiga Beteke Karol Polejowski s. 517-523
Uzdrowisko Cranz w XIX wieku w świetle akt z Archiwum Państwowego w Olsztynie : zarys problematyki Sławomir J. Maksymowicz s. 525-532
Kolektywizacja olsztyńskiej wsi w latach 1949-1956 i jej następstwa Barbara Turower s. 533-543
Trzy dziewiętnastowieczne źródła ikonograficzne do poznania zamku w Barczewie Grzegorz Świderski s. 545-553
'To mogły być piękne, młode lata...' : głos w sprawie deportacji do ZSRR z Prus Wschodnich w 1945 r. w oparciu o reportaż Joanny Wańkowskiej-Sobiesiak "Buty Agaty" Joanna Chłosta-Zielonka s. 555-562
"Poczet biskupów warmińskich", pod red. Stanisława Achremczyka, Olsztyn 2008 : [recenzja] Jerzy Kiełbik Stanisław Achremczyk (aut. dzieła rec.) s. 563-565
"Kanzel/Ambona. Protestancka wspólnota lokalna na Górnym Śląsku", Krzysztof Gładkowski, Olsztyn 2008 : [recenzja] Maciej Rynarzewski Krzysztof Gładkowski (aut. dzieła rec.) s. 565-567
"Sacrum i profanum w krajobrazie kulturowym. Dziedzictwo przestrzeni sakralnej na Warmii", Magdalena Swaryczewska, Olsztyn 2008 : [recenzja] Janusz Hochleitner Magdalena Swaryczewska (aut. dzieła rec.) s. 567-572
"Olsztyński czerwiec '89", Olsztyn 2009 : [recenzja] Ryszard Tomkiewicz s. 572-575
"Rocznik Warmińsko-Mazurski" T. 1, 2008 : [recenzja] Grzegorz Świderski s. 575-580
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie w latach 2005-2009 Krystyna Stasiewicz Ryszard Tomkiewicz s. 581-586
Odkryta na nowo biblioteka kościoła parafialnego w Galinach w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu Łukasz Żywulski s. 587-591