Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1963, Tom 4, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Oficyna Kantera w Kwidzynie i jej druki polskie w latach 1772-1923 Alfons Lemański s. 505-541
Plany stworzenia ośrodków wydawniczych na Mazurach w świetle polskiej korespondencji (1902-1906) Jan Broda Władysław Chojnacki s. 542-596
Poziom i struktura konsumpcji w gospodarstwach chłopskich na Warmii i Mazurach Janusz Piasny s. 597-616
Wykwalifikowana kadra w rolnictwie województwa olsztyńskiego w latach 1959 i 1963 : (studium porównawcze) Kazimierz Majewski s. 617-639
"Iura Prutenorum", wyd. i przetł. Józef Matuszewski, Toruń 1963 : [recenzja] Romuald Odoj Józef Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 640-641
"Der Deutsche Orden im Zeitalter der polnisch-litauischen Union. Die Amtszeit des Hochmeisters Konrad Zöllner von Rotenstein (1382-1390)", Harro Gersdorf, Marburg Zenon Nowak Harro Gersdorf (aut. dzieła rec.) s. 642-643
"Die deutsche Sozialdemokratie und die Masuren und Litauer", Hans-Ulrich Wehler, Würzburg 1962 : [recenzja] Tadeusz Cieślak Hans-Ulrich Wehler (aut. dzieła rec.) s. 644-645
"Pomorze jako pojęcie geograficzno-historyczne", Andrzej Piskozub, "Przegląd Zachodnio-Pomorski" 1963, nr 4 : [recenzja] Edmund Wojnowski Andrzej Piskozub (aut. dzieła rec.) s. 645-646
Obrona pracy doktorskiej Franciszka Klonowskiego z Olsztyna. s. 647-650
Konferencja poświęcona współczesnej problematyce demograficznej województwa olsztyńskiego Wanda Korycka s. 651-655
Bibliografia Mazur i Warmii w okresie pięciolecia (1956-1960) [cz. 10] Emilia Sukertowa-Biedrawina s. 656-668