Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1974, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność Profesora Stanisława Herbsta na rzecz Warmii i Mazur Janusz Jasiński s. 107-115
Biblioteki pedagogiczne w województwie olsztyńskim w latach 1945-1972 Wanda Chełchowska s. 117-162
Stan zniszczeń wojennych w gospodarce województwa olsztyńskiego Janina Danuta Łaniec s. 163-198
Z badań nad organizacją nowomiejskiego rolnictwa w latach 1945-1948 Tadeusz Kochanowski s. 199-212
Niektóre zagadnienia epoki brązu i wczesnej epoki żelaza ziem pruskich : (na marginesie monografii Jerzego Okulicza) Tadeusz Malinowski Jerzy Okulicz (aut. dzieła rec.) s. 213-220
"Słownik pracowników książki polskiej", Warszawa-Łódź 1972 : [recenzja] Edward Martuszewski s. 221-223
"Ruch polski na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1920-1939", Wojciech Wrzesiński, Olsztyn 1973 : [recenzja] Tadeusz Swat Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 223-226
"Spadochrony na drzewach", Napoleon Rydzewski, przeł. z j. ros. Grzegorz Latuszyński, Warszawa 1973 : [recenzja] Ryszard Juszkiewicz Grzegorz Latuszyński (aut. dzieła rec.) Napoleon Rydzewski (aut. dzieła rec.) s. 226-230
"Walka, męczeństwo, cmentarze. Przewodnik po miejscach pamięci narodowej Warmii i Mazur", Zofia Dudzińska, Olsztyn 1973 : [recenzja] Zygmunt Lietz Zofia Dudzińska (aut. dzieła rec.) s. 230-233
"Przy Pegazie za forysia...!", Tadeusz Stępowski, [w:] "Czas przeszły nie zmarnowany 1945-1970. Wspomnienia działaczy kulturalnych", Kraków 1973 : [recenzja] Zygmunt Lietz Tadeusz Stępowski (aut. dzieła rec.) s. 233-234