Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
2005, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miernictwo i miernicy na Warmii : szkic do dziejów limitacji pruskiej w średniowieczu i czasach nowożytnych (XIV-XVIII w.) Andrzej Pieczunko s. 3-15
Kontakty wielkich mistrzów krzyżackich z dominium warmińskim w latach 1399-1409 : (w świetle księgi podskarbiego malborskiego) Marek Radoch s. 17-36
Muzyka w szkołach łacińskich Królewca w XVI i pierwszej połowie XVII wieku Izabela Bogdan s. 37-55
Kolektywizacja rolnictwa w powiatach mazurskich województwa białostockiego w latach 1948-1956 Marcin Markiewicz s. 57-69
Testament warmińskiego wójta krajowego Krzysztofa Pfaffa z 1606 roku Danuta Bogdan s. 71-88
Listy ks. Wojciecha Mondrego do Eugeniusza Buchholza z lat 1909-1912 Jan Chłosta s. 89-96
Sprostowanie biograficzne do książki Lecha Trzeciakowskiego Tadeusz Oracki Lech Trzeciakowski (aut. dzieła rec.) s. 97-101
"Opera minora. Studia z dziejów zakonu krzyżackiego, Prus, Polski i krajów nadbałtyckich", Marian Biskup, Toruń 2002 : [recenzja] Grzegorz Świderski Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 103-105
"Geographisch-historische Landesbeschreibung deren dreyen im Pohlnischen Preußen liegenden Werdern als des Danziger - Elbing - und Marienburgischen", Königsberg 1722, Abraham Hartwich, [Nachdruck mit einer Einführung von Rainer Zacharias, Fankfurt a. Main 2002] : [recenzja] Wojciech Zawadzki Abraham Hartwich (aut. dzieła rec.) Rainer Zacharias (aut. dzieła rec.) s. 105-107
"Od partnerstwa do wymuszonej 'jedności'. Olsztyńska organizacja Polskiej Partii Socjalistycznej w latach 1945-1948", Robert Syrwid, Łódź 2004 : [recenzja] Ryszard R. Tomkiewicz Robert Syrwid (aut. dzieła rec.) s. 107-111
"Spacer po dawnej Ostródzie", Janusz Bogdan Kozłowski, Dąbrówno 2004 : [recenzja] Wiesław Sieradzan Janusz Bogdan Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 111-114
"Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku. Informator o zasobie archiwalnym", oprac. Arkadiusz Wełniak, Warszawa 2003 : [recenzja] Grzegorz Świderski Arkadiusz Wełniak (aut. dzieła rec.) s. 114-117