Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1997, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiany administracyjno-terytorialne na obszarze byłych Prus Wschodnich ze szczególnym uwzględnieniem terenu województwa olsztyńskiego Ewa Korc s. 3-22
Parafia św. Mikołaja na Kamiennej Grobli w Królewcu jako centrum luteranizmu polskiego w XVIII wieku Paweł Fijałkowski s. 23-35
Dziedzictwo a tożsamość : Prusy Wschodnie - Warmia i Mazury - Olsztyńskie Wojciech Wrzesiński s. 37-53
Polskie osiemnastowieczne śpiewniki kościelne z drukarni Kantera Zenona Rondomańska s. 55-60
Starania ks. dr Teodora Benscha o uwolnienie czternastu księży diecezji łuckiej Jan Żaryn s. 61-71
Obraz Ukraińskiej Powstańczej Armii na łamach prasy polskiej w latach 1945-1947 : społeczne i poznawcze konsekwencje propagandy prasowej Dorota Czernatowicz s. 73-80
Dwa listy Romana Wołoszyńskiego : (w czterdziestą rocznicę wydania "Korespondencji" Ignacego Krasickiego) Jadwiga Rudnicka s. 81-83
Świadomość narodowa Mazurów w XIX i XX wieku w świetle piśmiennictwa polskiego po roku 1945 Jacek Wojsław s. 85-98
"Stan badań i potrzeby edycji źródłowych dla historii Pomorza i innych krajów południowej strefy bałtyckiej. Materiały konferencji ogólnopolskiej z 25-26 listopada 1994 r. w Toruniu", pod red. M. Biskupa, Toruń 1995 : [recenzja] Danuta Kasparek Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 99-102
"Al'bertina. Očerki istorii Kenigsbergskogo universiteta. K 450-letiju so vremeni osnovanija", Kazimir Lavrinovič, Kaliningrad 1995 : [recenzja] Andrzej Kamieński Kazimir Lavrinovič (aut. dzieła rec.) s. 102-104
"Stany Prus Książęcych wobec rządów brandenburskich w drugiej połowie XVII wieku", Andrzej Kamieński, Olsztyn 1995 : [recenzja] Jerzy Maroń Andrzej Kamieński (aut. dzieła rec.) s. 104-106
"O języku ojczystym, teatrze i edukacji. Wybór z „Monitora” (1765-1772)", Ignacy Krasicki, wstęp i oprac. Jadwiga Rudnicka, Olsztyn 1995 : [recenzja] Krystyna Stasiewicz Ignacy Krasicki (aut. dzieła rec.) Jadwiga Rudnicka (aut. dzieła rec.) s. 107-110
"Wspomnienia polskiego nauczyciela w Niemczech", Franciszek Piotrowski, wstęp i oprac. Tadeusz Filipkowski, Olsztyn 1996 : [recenzja] Henryk Chałupczak Tadeusz Filipkowski (aut. dzieła rec.) Franciszek Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 110-114
"Polska ludność rodzima ziem zachonich i północnych. Opinie nie tylko publiczne lat 1944-1948", Grzegorz Strauchold, Olsztyn 1995 : [recenzja] Ryszard Tomkiewicz Grzegorz Strauchold (aut. dzieła rec.) s. 114-118
Sprawozdanie z sesji "Polski Październik 1956" Ryszard Tomkiewicz s. 119-122
Sprawozdanie z sesji naukowej "Małe ojczyzny pisarzy Warmii i Mazur" Joanna Chłosta s. 123-124
System fortyfikacji dawnych Prus Wschodnich Grzegorz Białuński s. 125-126
Prasa Warmii i Mazur 1945-1995 : sprawozdanie z sesji Witold Gieszczyński s. 127-128
Jublieusz pięćdziesięciolecia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie Sylwia Czacharowska s. 129-135
Z dyskusji nad koncepcją utworzenia uniwersytetu w Olsztynie Zdzisław Larski s. 136-137
Nagroda Naukowa im. Wojciecha Kętrzyńskiego na rok 1997. s. 138