Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1975, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność Towarzystwa Teatru i Muzyki Ludowej RP w Olsztynie w latach 1946-1948 Tadeusz Bierkowski s. 3-20
Procesy demograficzne w trzydziestoleciu Warmii i Mazur Stanisław Żyromski s. 21-29
Materiały źródłowe archiwów państwowych województwa olsztyńskiego do dziejów Warmii i Mazur w latach 1945-1950 Maria Tarnowska s. 31-64
Powstanie i organizacja średnich szkół rolniczych w województwie olsztyńskim w latach 1945-1950 Alicja Kicowska s. 65-77
Kilka szczegółów z pobytu Wojciecha Kętrzyńskiego na pograniczu mazursko-kurpiowskim w 1863 roku Janusz Jasiński s. 79-81
Na marginesie monografii ekonomiczno-społecznej województwa olsztyńskiego Jerzy Suchta s. 83-90
"Słowianie w dziejach Europy. Studia historyczne ku uczczeniu 75 rocznicy urodzin i 50-lecia pracy naukowej Profesora Henryka Łowmiańskiego", Poznań 1974 : [recenzja] Jan Powierski s. 91-95
"Nordosteuropa und der Deutsche Orden. Kurzeregesten", Bd. 2: "1562-Ende 18. Jh", Klemens Wieser, Bad Godesberg 1972 : [recenzja] Maksymilian Grzegorz Klemens Wieser (aut. dzieła rec.) s. 95-98
"Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne i samotność", Karol Górski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973 : [recenzja] Zenon Nowak Karol Górski (aut. dzieła rec.) s. 98-101
"Osiander in Preussen 1549-1552", Martin Stupperich, Berlin 1973 : [recenzja] Roman Nir Martin Stupperich (aut. dzieła rec.) s. 101-105
"Historyja żałosna a straszliwa o Franciszku Spierze oraz Ortografija polska", Stanisław Murzynowski, oprac. Janusz Małłek i Franciszek Pepłowski, Olsztyn 1974 : [recenzja] Zygmunt Brocki Janusz Małłek (aut. dzieła rec.) Stanisław Murzynowski (aut. dzieła rec.) Franciszek Pepłowski (aut. dzieła rec.) s. 105-108
"Plebiscyty na Warmii i Mazurach oraz na Powiślu w 1920 roku", Wojciech Wrzesiński, Olsztyn 1974 : [recenzja] Roman Wapiński Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 108-112
"Rocznik Statystyczny województwa olsztyńskiego 1974", Olsztyn 1974 : [recenzja] Stanisław Żyromski s. 112-114
Sprawozdanie z obozu naukowego studentów Uniwersytetu im. Bolesława Bieruta we Wrocławiu Bohdan Łukaszewicz s. 115-116
"Obozy jeńców wojennych na terenie byłych Prus Wschodnich" : sprawozdanie z sympozjum Bohdan Łukaszewicz s. 117-119
Muzealne "Spotkania z naszą historią" Władysław Ogrodziński s. 120-124
Wyjaśnienie Karol Górski s. 125