Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1970, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ślady najdawniejszych grup ludzkich (paleolit i mezolit) w Polsce północno-wschodniej i na terenach sąsiednich Stefan Karol Kozłowski s. 3-10
Zarys młodszej epoki kamienia w Polsce północno-wschodniej Jerzy Głosik s. 11-24
Problemy epoki brązu w Polsce północno-wschodniej Jan Dąbrowski s. 25-31
Bałtowie we wczesnej epoce żelaza Łucja Okulicz s. 33-38
Dzieje regionu mazursko-warmińskiego w I-VI wieku naszej ery Jerzy Okulicz s. 39-49
Dzieje Prusów do czasów krzyżackich Romuald Odoj s. 51-66
Prace wykopaliskowe Zespołu do Badań Etnogenezy Słowian w Polsce północno-wschodniej IHKM PAN w 1969 roku Krzysztof Dąbrowski s. 67-74
Dyskusja. s. 75-77
Podsumowanie obrad : (streszczenie) Witold Hensel s. 79-82
Skarb krzyżacki w Płowcach Jan Pakulski s. 83-94
Barokowe organy w katedrze fromborskiej Józef Sianko s. 95-122
Relacja z podróży po Mazurach sprzed 100 lat Anna Szyfer s. 123-134
Łukasz Watzenrode inicjatorem wybrania przedstawiciela Korony biskupem warmińskim Marian Biskup s. 135-142
"Polacy na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Królewcu", Andrzej Skrobacki, Olsztyn 1969 : [recenzja] Stanisław Flis Andrzej Skrobacki (aut. dzieła rec.) s. 143-144
"Zwyczaje, obrzędy i wierzenia Mazurów i Warmiaków", Anna Szyfer, Olsztyn 1968 : [recenzja] Zofia Cieśla-Reinfussowa Anna Szyfer (aut. dzieła rec.) s. 144-149
"Literatura niemiecka w Polsce w latach 1918-1939", Jan Chodera, Katowice 1969 : [recenzja] Edward Martuszewski Jan Chodera (aut. dzieła rec.) s. 149-151
"Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech. Zarys historyczny ze szczególnym uwzględnieniem lat 1933-1939", Henryk Kapiszewski, Warszawa 1969 : [recenzja] Tadeusz Swat Henryk Kapiszewski (aut. dzieła rec.) s. 151-154
"Bibliografia Warmii i Mazur 1962-1964", Tamara Wajsbrot, Olsztyn 1969 : [recenzja] Jerzy Minakowski Tamara Wajsbrot (aut. dzieła rec.) s. 155
Alojzy Śliwa : działacz i poeta (1885-1969) Swietłana Kruk s. 156-161
Komunikat. s. 162