Tytuł Komunikaty Mazursko-Warmińskie
ISSN 0023-3196
Wydawca Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Komunikaty Mazursko-Warmińskie
1995, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zamek krzyżacki w Brodnicy 1298-1479 : przyczynek do dziejów gospodarczo-politycznych państwa zakonnego w Prusach Jan Gancewski s. 335-341
Koncepcja ufortyfikowania Pisza z początku XVII wieku : przyczynek do projektowania nowożytnej twierdzy bastionowej Bogusław Dybaś s. 343-349
Z dziejów gminy żydowskiej w Malborku (1813-1938) Krzysztof Lewalski s. 351-365
Polsko-Katolickie Towarzystwo Szkolne na Powiśle (1922-1939) Henryk Chałupczak s. 367-383
Kresowe ojczyzny Polaków Wojciech Wrzesiński s. 385-396
Akcja wydalania obywateli ZSRR z województwa olsztyńskiego w latach 1946-1950 Witold Gieszczyński s. 397-402
Nad listami do Marii Zientary-Malewskiej : (korespondencja ludzi kultury i nauki w czterdziestoleciu powojennym) Hanna Sawicka s. 403-414
"Von Königsberg an die Loire. Quellen zur Handelsreise des herzoglich-preußischen Faktors Antoine Maillet nach Frankreich in den Jahren 1562 bis 1564", ausgewählt und bearb. von Dieter Heckmann, Köln-Weimar-Wien 1993 : [recenzja] Jacek Wijaczka Dieter Heckmann (aut. dzieła rec.) s. 415-418
"Protestanci w dobrach prywatnych w Prusach Królewskich od drugiej połowy XVII do drugiej połowy XVIII wieku", Aleksander Klemp, Gdańsk 1994 : [recenzja] Zygmunt Szultka Aleksander Klemp (aut. dzieła rec.) s. 419-421
"Całe życie pod urokiem mowy kaszubskiej. Pokłosie sesji naukowej Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN. Warszawa 25 kwietnia 1994", pod red. H. Horodyskiej, Warszawa 1995 : [recenzja] Zygmunt Szultka H. Horodyska (aut. dzieła rec.) s. 421-423
"Polski ruch narodowy w Niemczech w latach 1922-1939", Wojciech Wrzesiński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993 : [recenzja] Tadeusz Filipkowski Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 423-425
"Starowiercy w Polsce i ich księgi", Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Olsztyn 1995 : [recenzja] Zbigniew Podgórzec Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew (aut. dzieła rec.) s. 425-427
"Olsztyn - narodziny nowego miasta" : sprawozdanie z wystawy Robert Syrwid s. 429-431
Obwód kaliningradzki 1945-1995 : próba rozpoznania sytuacji kulturalnej i społecznej : sesja Akademii Bałtyckiej w Travemünde, 5-8 maja 1995 r. Burkhard Ollech Rafał Wolski (tłum.) s. 432-435
Prostestancka kultura i tradycja w dawnych Prusach Rafał Wolski s. 436-437
Ziemie północno-wschodnie w działaniach militarnych i dyplomatycznych w latach 1914-1946 Rafał Wolski s. 438-440
"Dawne Prusy Wschodnie w pół wieku po Poczdamie" : sprawozdanie z konferencji Rafał Wolski s. 441-442
XVI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii Małgorzata Strzyżewska s. 443-444